"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Katarina Konradsson

Jag är lektor i Oral hälsa med pedagogiskt ansvar för tandhygienistprogrammet. Mitt arbete som lektor innebär undervisning och forskning. Jag är ämnesansvarig för ämnet Oral Hälsa.

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för odontologi Enhet: Tandhygienistprogrammet
Plats
1D, våning 7, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag är lektor i Oral hälsa med pedagogiskt ansvar för tandhygienistprogrammet. Mitt arbete som lektor innebär undervisning och forskning. I min anställning är tid främst avsatt för tandhygienistprogrammets verksamhet, undervisning och handledning av examensarbeten, kurs- och examinationsansvar. Jag är ledamot i programrådet för tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammen och ingår i Etikforum vid institutionen för odontologi.

Jag är ämnesansvarig för ämnet Oral Hälsa som utgör basen för tandhygienistens kunskapsområde. Jag doktorerade 2007 och har sedan dess medverkat i olika forskningsprojekt som belyser olika delar av det tvärvetenskapliga områdets biopsykosociala perspektiv med fokus på prevention av orala sjukdomar.

Jag är intresserad av tandhygienistens professionella utveckling och har medverkat i framtagandet av den nya treåriga tandhygienistutbildningen. Jag ingår i olika expertgrupper exempelvis STHFs vetenskapliga råd samt vetenskaplig redaktör för STHFs tidskrift. Jag även ingår även i styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret SKaPa, svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit.

American Journal of Dentistry, Mosher & Linder 2020, Vol. 33, (2) : 95-105
Konradsson, Katarina; Lingstrom, Peter; Emilson, Claes-Goran; et al.
Heliyon, Elsevier 2019, Vol. 5, (12)
Johannsen, A.; Emilson, C. -G; Johannsen, G.; et al.
Stockholm: Socialstyrelsen 2014
Berglund, Anders; Konradsson, Katarina
Tandhygienisttidningen, Vol. 30, (5) : 16-18
Wahlin, Ylva Britt; Konradsson, Katarina
Acta Odontologica Scandinavica, Vol. 64, (1) : 1-8
Franz, Alexander; Konradsson, Katarina; König, Franz; et al.
Clinical Oral Investigations, Vol. 10, (3) : 175-180
Konradsson, Katarina; Claesson, Rolf; van Dijken, Jan