"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Katerina Günter

Som postdoktor forskar jag om studenters och universitetslärarens identitetsarbete, emotionell positionering och in-/exkludering ur ett feministiskt och kritiskt perspektiv.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Naturvetarhuset, huskropp A, plan 5, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

På NMD är jag involverad i forskning om Emotions in Engineering Education (EMOTE, Johanna Länngren, Maria Berge och Johan Holmén) och undersöker ingenjörsstudenternas emotionella positionering och expansivt lärande. Jag utforskar desutom universitetsbiologiinstruktörers perspektiv på effektiv och inkluderande undervisning (i samarbete med Kimbelry Tanner vid SEPAL, San Francisco State University) och är involverad i Anita Hussénius VR projekt I jakt på materiens betydelse - genus, emotioner och utrustning i laborativa undervisningssituationer (tillsammans med bl. a. Annica Gullberg och Kate Scantlebury). 

Jag tillhör även forskningsgruppen för naturvetenskapernas didaktik, UmSER (Umeå Science Education Research). 

Higher Education
Chiodaroli, Marco; Freyhult, Lisa; Solders, Andreas; et al.
International Journal of Science Education, Routledge 2023, Vol. 45, (12) : 1032-1052
Günter, K. P.; Bussière, L. F.; Gromes, R.
Journal of Research in Science Teaching, John Wiley & Sons 2023, Vol. 60, (6) : 1195-1222
Günter, Katerina Pia; Ahnesjö, Ingrid; Gullberg, Annica
Uppsala Interdisciplinary Gender Studies, 3
Günter, Katerina Pia
Science Education, John Wiley & Sons 2021, Vol. 105, (5) : 837-854
Günter, Katerina P.; Gullberg, Annica; Ahnesjö, Ingrid
Evolutionary biology, Springer Nature 2020, Vol. 47 : 1-5
Ahnesjö, Ingrid; Brealey, Jaelle C.; Günter, Katerina P.; et al.

Nuvarande undervisning på UmU
Examensarbete KPU (50%) VT 2024
Naturkunskapsdidaktik 1 för ämneslärare VT 2024 (6NK101) 
Tidigare undervisning på UU 
Organismernas evolution och mångfald (1BG100) 
Fysiology (1BG103)
Biologi A - mönster och processer (1BG048) 
Kön i biologi och genusvetenskap (1BG429, inklusive kursutveckling)
Genusvetenskap A (5GN004)