"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kent Löfgren

Mitt namn är Kent Löfgren och jag arbetar som lektor på Pedagogiska institutionen.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag har relativt lång erfarenhet av att undervisa på kurser och program på institutionen. Bland annat varit kursansvarig för metodkursen på Specialpedagogprogrammet och Kandidat- och magisteruppsatskurserna i pedagogik. Har författat ett antal utvärderingsrapporter, artiklar och bokkapitel med olika inriktningar inom pedagogik och utbildningsvetenskap.

International Journal of Research in Education and Science, International Journal of Research in Education and Science 2019, Vol. 5, (2) : 615-627
Reichenberg, Monica; Löfgren, Kent
Thinking Skills and Creativity, Elsevier 2018, Vol. 27 : 1-12
Nyroos, Mikaela; Wiklund-Hörnqvist, Carola; Löfgren, Kent
European Journal for Sport and Society, Routledge 2014, Vol. 11, (3) : 301-320
Karp, Staffan; Fahlén, Josef; Löfgren, Kent
Digital Competence Development in Higher Education: An International Perspective, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group 2014 : 145-157
Löfgren, Kent
Journal of Education and Learning, Universitas Ahmad Dahlan 2014, Vol. 8, (2) : 122-131
Reichenberg, Monica; Löfgren, Kent
Swedish Journal of Sport Research, Svebi, Svensk förening för beteende- och samhällsvetenskaplig idrottsforskning 2014, Vol. 1, (1) : 110-137
Wickman, Kim; Löfgren, Kent; Eliasson, Inger; et al.
Educational Research eJournal, Vol. 2, (2) : 107-119
Löfgren, Kent; Niemi, Esa; Mäkitalo-Siegl, Kati; et al.
Journal of Special Education and Rehabilitation, Skopje: Faculty of Philosophy, Institute of Special Education and Rehabilitation 2013, Vol. 14, (3-4) : 43-60
Reichenberg, Monica; Löfgren, Kent
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Centrum för Idrottsforskning 2012, Vol. 21, (1) : 42-45
Karp, Staffan; Eliasson, Inger; Fahlén, Josef; et al.
International perspectives on higher education: challenging values and practice, London: Continuum 2012 : 127-141
Löfgren, Kent
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2012, Vol. 21, (3) : 11-14
Wickman, Kim; Karp, Staffan; Eliasson, Inger; et al.
Meeting the challenges of change in postgraduate education, London: Continuum International Publishing Group 2010 : 89-104
Karran, Terence; Löfgren, Kent
Competency-based foreign language teaching and learning
Löfgren, Kent
Third Nordic Police Research Seminar, 17th-19th November, 2010, Umeå University, Sweden
Löfgren, Kent
Ocak ve Zanaat, Pierre Bourdieu Derlemesi (2nd edition), Istanbul: Iletisim 2010 : 255-274
Löfgren, Kent
European University Continuing Education Network Conference, Rovaniemi, 27-29 May 2010
Ojala, Mikko; Niemi, Esa; Löfgren, Kent
English Language Teaching in the European Credit Transfer System, Bern: Peter Lang 2009 : 207-226
Löfgren, Kent; Karran, Terence
Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet 2008 : 201-207
Löfgren, Kent
Stockholm: 2007
Lundqvist, Robert; Löfgren, Kent
Higher Education in Europe, Vol. 32, (2/3) : 163-172
Löfgren, Kent
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 23
Löfgren, Kent
Tänk efter, tänk nytt, tänk om: universitetspedagogisk konferens i Umeå 2-3 mars 2005 : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet 2006 : 375-375
Löfgren, Kent
The Bologna Process and the Shaping of the Future Knowledge Societies: Third conference on Knowledge and Politics, 18-20 May 2005, Bergen, Norway
Löfgren, Kent
PM, 200
Löfgren, Kent
Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 58
Löfgren, Kent
Pierre Bourdieu: Four-Volume Set edition (February 28, 2000), Sage, London 2000 : 212-228
Löfgren, Kent
Arbetsrapporter från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, 106
Löfgren, Kent