"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kerstin Smeds

Historian, museologist. Current research interests: Garbage as heritage; Objects adrift in museum collections and The idea of private, local museums. 

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emerita till Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Museologi
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå

CV och publikationer hittas  efter texten i denna ruta!

Kerstin Smeds, born in Helsinki, was in her youth a journalist and translator, parallell to her studies in history, art history, philosophy and media & communication at the University of Helsinki. She completed in 1996 her PhD in History at the University of Helsinki. The topic was how national identity is built up and mirrored in World Exhibitions in the 19th century - with Finland as a case study. Her earlier production, published in Swedish or Finnish, encompasses - except World exhibitions (PhD plus 1 other book); other kinds of national manifestations such as “statuomania”; design history; industrial history. Throughout her life, she has lectured on various themes in history and museology. From 1998-2000, she led the project “Material & Ideal” (Ting-Tid-Tanke) at the Finnish Academy.

In 2001 she moved to Sweden. From 2001-2003 she worked as Head of exhibitions at the History Museum in Stockholm (Museum of Nationa  Antiquities). Her research includes such themes as the culture of the “mummification” and “musealization” of the world, the raison d’être for museums, exhibition history, theory & practice; questions on authenticity in objects – the meaning of things and our relations to things and time and preservation; Museums and exhibitions from a phenomenological and existential perspective; heritage production and conservation strategies; trash as heritage.

Her current research interests and projects include: “Metamorphoses of value in Material Culture: garbage /disposals as heritage", sustainable heritage production as well as “Small, private or local museums, their idea, purpose and meaning for their agents”. Another project was presented and started within the research group Object Matters, run by prof. Bjornar Olsen at the University of Tromsö, at a workshop Unruly Heritage (2018):  "Rebel Objects Adrift in Museum Collections". See http://objectmatters.ruinmemories.org/rebel-objects-adrift-in-museum-collections-by-kerstin-smeds/. On museum objects that have lost their registration numbers. provenance, or other important facts. 

Prof Smeds has always had an interest in, and cooperation with, international and multilateral networks and research communities. Engaged since 2007 in the International Committe for Museology (ICOFOM) and was 2013 elected to join the board, where she worked to 2019. In  the realm of this acticity she, together with Ann Davis (Canada) published several articles and a couple of books: Visiting the Visitor - An Enquiry Into the Visitor Business in Museums (transcript Verlag 2016) and Museum & Place (ICOFOM 2019) and participated in several others (see publication list in DIVA on this site).

Smeds is multilingual; Swedish (mother tongue) and fluent Finnish and English, good German, French understanding talk and text, not much speaking.

Smeds CV :

EXAMINA

- Filosofie magister vid Helsingfors Universitet / University of Helsinki in 1981 i följande ämnen:

Finlands och Skandinaviens historia, konsthistoria, världshistoria, filosofi och informationslära [=media- och kommunikationsvetenskap].

-  Filosofie doktor vid Helsingfors universitet, historiska institutionen mars 1996.

-  Docent i historia vid Helsingfors universitet våren 1997.

Other/ Annat

-        Språkprovet i finska för Finska Statens Språkexamensnämnd 1997.

-        Forskarmedlem i Finska Historiska Samfundet från 1998.

-        Languages/Språk: mother tongue Swedish/ modersmål svenska; Finnish /finska (fluently / flytande tal och skrift); engelska (fluently/ flytande tal och skrift); German / tyska (utmärkt läs- och hörförståelse, något rostigt tal); French / franska (läs- och hörförståelse, elementärt tal).

 

AWARDS / PRIS

-        1996, Doktorsavhandlingen prisbelönt som Årets Vetenskapliga Bok i Finland

      (alla kategorier) av Finlands Vetenskapliga Samfunds Delegation.

-        1997, Svenska litteratursällskapets fackbokspris 1997

-        1982, Humanistiska fakultetens pris för bästa magisteravhandling (Hfrs universitet)

 

EMPOYMENT / ANSTÄLLNINGAR

1972-1973, Journalist/redaktör på kvällstidningen Nya Pressen i Helsingfors.

1973-74      Översättare på Skolstyrelsen (Finl).

1974-1976: Redaktör på Finlands Rundradio, Aktuellt och kulturprogram.

1975-1978: frilansöversättare av film för Mainos-TV/Reklam-TV (extrajobb)

1977-1978: forts. frilansjournalist för tidningar o radio, samt översättare.

1978-1979 (läsår) Lärare i historia i grundskola i Helsingfors (Botby Högstadium)

1980-1981: Utställningsplanerare för den finske stormannen J.V. Snellmans jubileumsår (-81).

1981-1985: Timlärare för förstaårsstudenter i Finlands & Skandinaviens historia, historiska institutionen vid Hfrs Universitet (grundkurs)

1983-1984: Årsstipendium från Finska Folkupplysningssällskapet för att författa de nationella sångfesternas 100-årshistorik (utk. 1984, Kaiu,Kaiu lauluni)

1986-1989: forskare vid Finlands Akademi. / utställningsväsen, konstindustri mm

1988-1991: Sitra/Heureka:  Huvudplanerare för Finlands självständighets 75-års jubileumsutställning 1992 på Vetenskapscentret Heureka. (hoppade av pga av barn nr 3 födelse -91)

1994: årsstipendium från Svenska Kulturfonden för arbete på doktorsavhandling.

1996: korttidsanställning vid möbelföretaget SKANNO för att skriva 50-årshistorik.(se publ.)

1996-1998: Författar storföretaget Partek Oy Ab:s 100-årshistorik.[Pargas Kalk från kalkföretag till verkstadsindustri]. (se publ.)

1998 - 2001: Projektchef för det av mig själv initierade Finlands Akademi-projektet (3 år) Ting-Tid-Tanke, forskning om ting, materiellt kulturarv och kulturhistoriska museers roll.

 Flyttat till Sverige 2001 / Moved to Sweden in 2001.

2001 – hösten 2003: Utställningschef på Statens historiska museum, Stockholm.

2003 – 2019 Professor, forskare och lärare i ämnet museologi vid Umeå universitet. Från och med oktober 2015 deltid, 50% (From October 2015 part time 50 %)

HÄR KAN INFLIKAS ATT JAG VAR SJUK OCH SJUKSKRIVEN I LÅNGA PERIODER  2007 – 2013.  DÄFÖR VÄLDIGT SPARSAM AKTIVITET DE ÅREN.

 

Lednings- och förtroendeuppdrag (blandat urval):

-        Ledamot i svenska Riksantikvarieämbetets insynsråd (f.d. styrelse) sedan januari 2017.

-        Styrelsemedlem 2013- 2019 i International Committee for Museology (ICOFOM) med delansvar för publikatione.

-        Chef för utställnings- samt den publika och pedagogiska verksamheten på Statens historiska museum, Stockholm, 2001-2003, ca 3 år.

-     Chef för forskningsprojektet Ting-Tid-Tanke / Finlands Akademi 1998-2000. (3 år)

-        Ledamot av Institutionsstyrelsen, Inst. för kultur o medier, Umeå universitet, 2004 – 2007 (avgick pga sjukdom).

-        Ledamot av fakultetsnämnden vid Humanistiska fakulteten i Umeå universitet ht 2005 – .vt -08 (avgick pga sjukdom).

-        Arrangör för en internationell konferens ”Material and Ideal” vid Helsingfors universitet i maj 2001. temat handlar om Tingens Mening.

-        Jurymedlem vid Nordisk Museumsfestival  (tävling i utställningsidéer) i Stavanger i maj 1998 och maj 1999, samt deltagit som ledare för workshop och diskussioner på densamma åren 2000 samt 2002.

-        Arrangör för nordisk konferens i musei- och utställningskritik, ”Kulturarvets Lust och Last” i Umeå i mars 2005.

-        Arrangör av större internationell workshop för forskningsinitiering Creative Space, hösten 2008. Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

-        Svensk landsredaktör för den vetenskapliga tidskriften Nordisk Museologi  2005-2008 (avgick pga sjukdom).

-        Ledamot av Advisory Board för projektet NaMu – National Museums, en serie internationella forskningsworkshops arr. av Tema Q vid Linköpings universitet, Cultural Studies i Oslo universitet samt Museum Studies vid Leicester University (2006-2008. Avgick pga sjukdom).

-        Ledamot av styrelsen för Swecult, ett kulturpolitiskt råd tillsatt av rektor för Linköpings universitet, våren 2007 [regeringsuppdrag. (hoppat av hösten 2007 pga sjukdom]

-        Konsult i kulturarvsfrågor i kommittén för utveckling av Bomarsunds fästningsruin på Åland 2006 – 2008.

-        Konsult och utställningsexpert vid planeringen av ett nytt kulturhistoriskt museum i Vadsö i Nordnorge 2006 – 2009.

-        Ledamot av den nordiska juryn för arkitekturtävling för ovan nämnda museum i Vadsö, Norge, våren 2007.

-        Sakkunnig/expert sedan 2002 för forskningsråd samt tjänstetillsättningar vid universitet i Finland, Sverige, Norge, Danmark.

-        Styrelsemedlem i Stiftelsen Holmöns Båtmuseum, sedan våren 2011.

-        Styrelsemedlem flr Stiftelsen Mannaminne – Anders Åbergs allkonstverk/livsverk i Nordingrå, Sverige

 

SMEDS, KERSTIN / PUBLIKATIONER / PUBLICATIONS

Books / Böcker

Smeds, Kerstin & Davis, Ann, Museum & Place. ICOFOM Monographies, Paris 2019.


Smeds, Kerstin & Davis, Ann (eds.), Visiting the Visitor – An Enquiry into the Visitor Business in Museums. Transcript verlag, Bilefeld 2016.

Smeds, Kerstin, 1998. Upp ur Berget. Parteks historia. Frenckellska Tryckeri Ab. Esbo. (350 s.) [Boken, en 100-årshistorik, utgiven samtidigt också på finska: Läpi Valkean Kiven,samt engelska: Moving Mountains.]

Smeds, Kerstin, 1996. Kameleontin Aika - Skanno 50 vuotta. Nykypaino, Helsinki. (81 s.) [Primärundersökning om möbelföretaget Skannos första femtio år]

Smeds, Kerstin, 1996. Boken om Vårt Land 1996. Festskrift till professor Matti Klinge 31.VIII.. Red. Kerstin Smeds (ansv.), Rainer Knapas, John Strömberg. Helsingfors /Keuruu.

Smeds, Kerstin, 1996. Helsingfors - Paris. Finland utvecklas till nation på världsutställningarna 1851-1900. SLS/FHS. Vammala. [Doctoral Thesis /Doktorsavhandling] (400 s.)

Smeds, Kerstin, 1993. The Finland Pavilions - Finland at the Universal Expositions 1900-1992. Peter B. MacKeith, Kerstin Smeds. Tammi/City Kustannus Oy (185 s). [Primärforskning. Utgiven för spridning bl.a. genom Museum of Modern Art i New York.]

Smeds, Kerstin, 1987. Kansa Liikkeessä. Red. Risto Alapuro, Ilkka Liikanen, Kerstin Smeds, Henrik Stenius. Vaasa. [Om folkrörelser och masstillställningar i Finland. Undertecknad bidragit med en essä, 5 miniartiklar samt samlat och redigerat allt bildmaterial]

Smeds, Kerstin, 1984. Kaiu, Kaiu Lauluni. Suomen laulu-ja soittojuhlien historia. Otava. (165 s.) [Primärforskning om finländska sång- och musikfester. I boken ingår ett musikavsnitt författat av prof. Timo Mäkinen].

 

Web-publikations / (peer-rew. försedda med *):

Smeds, Kerstin 2019, On the Borders of Heritage – In Dialogue with a Text.  Museum & Place, ed by Kerstin Smeds and Ann Davis. ICOFOM Monographies: Paris 2019.:

http://network.icom.museum/icofom/publications/the-monographs-of-icofom/

Smeds, Kerstin (ed. with introduction) 2019, The Future of Tradition in Museology – Materials for a Discussion. Papers from the ICOFOM 42nd symposium held in Kyoto (Japan), 1-7 September 2019. Paris: ICOFOM 2019.

http://network.icom.museum/icofom/publications/materials-from-our-symposia/

* Smeds, Kerstin 2015: “Metamorphoses of Value in the Battle between Preservation and Allowing Decay.” in: Nouvelle tendances de la museologie/ New Trends in Museology. ICOFOM Study Series, Vol. 43b. Paris 2015: http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/pdf/ISS_43b.pdf

Smeds, Kerstin 2014: “Om utställningars sätt att tala”, i: Utställningsestetiskt Forum/Essäer: http://ueforum.se/essaer/14-5essa1kerstinsmeds.php

* Smeds Kerstin 2013: “Here Comes Everybody – the Visitor Business in Museums in Light of Existential Philosophy”, in: ICOFOM Study Series/ISS 42, The Special Visitor – Each and everyone of us. [Key note paper vid ICOFOM konferens i Rio de Janeiro augusti 2013] http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/pdf/ISS_42__2013_Rio_red.pdf

* Smeds, Kerstin 2012: “On the Meaning of Exhibitions”- Exhibition èpistemes in a historical perspective”, in: Designs for Learning 1-2 /2012 http://www.designsforlearning.nu/12/no1_2/DFL_0102_12_smeds.pdf

Smeds, Kerstin 2012, ”Holmöns Båtmuseum och tingens mening” i: Utställningsestetiskt Forum/ essäer 2012: http://www.ueforum.se/arkiv.php

* Smeds, Kerstin 2007, ‘The Escape of the Object? – Crossing borders between collective and individual, physical and virtual’, in: ICOFOM Study Series/ ISS 36. Vienna, 2007. s 172-178: http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/pdf/ISS%2036%202007.pdf

Smeds, Kerstin 2006: Nobelmuseet – en kritisk granskning. www.umu.se/kultmed/personal/smeds/nobel ,debatt.pdf

Smeds, Kerstin 2006, ”Spelet om Maya – tredimensionellt brädspel eller utställning?”, i: Utställningsestetiskt Forum: www.ueforum.se [Om Mayautställning på Historiska museet i Stockholm [Arkivet, 2006 under rubriken ”Synpunkten”]

 

Articles in antologies (books) / Artiklar i tryckta antologier/ bokkapitel (peer-rew. försedda med *)

Smeds, Kerstin 2019, ‘On the Borders of Heritage – In Dialogue with a Text’. In: Museum & Place, ed by Kerstin Smeds and Ann Davis. ICOFOM Monographies: Paris 2019.: http://network.icom.museum/icofom/publications/the-monographs-of-icofom/

*Smeds, Kerstin 2017: ‘Rummet, tinget, utställningen och jag. En fenomenologisk betraktelse.’ In: Hege B. Huseby & Pia Cederholm (red.), Museumsutstillinger. Å forstå, skape og vurdere natur- og kulturhistoriske utstillinger. Trondheim: Museumsforlaget.

*Smeds, Kerstin 2016, ‘The Visitor Business in Museums in Light of Existential Philosophy’, in: Visiting the Visitor – Enquiry into the Visitor Business in Museums. Transcript verlag, Bielefeld 2016.

*Smeds, Kerstin 2016, ‘Critical Museology in Scandinavia and Finland – a Basis for Change?’ – (in publication process for an anthology on “museological schools” in Europe. Norwegian Institute, Athens)

Smeds, Kerstin 2012. ”Omaka par – staten och museerna”, i: Arkitekturmuseet 150 år. Jubileumsbok. Stockholm.

Smeds, Kerstin, 2009. ”Muotoilu Maailmannäyttämöillä” i: Suomalainen Muotoilu. Käsityöstä muotoiluun. Red. Susann Vihma. Porvoo 2008.

Smeds, Kerstin, 2009. ”Om tingens mening och små museers framtidsstrategier”, i: Hembygd i Fokus. Finlands Svenska Hembygdsförbunds jubileumsskrift. Helsingfors 2009.

Smeds, Kerstin, 2005. ”Heimatmuseum – Om Territoriets gränser”, i: Ord i rättan tid. Carlssons, Stockholm 2005.

Smeds, Kerstin, 2005. ”Om utställningars Mening”, i: Museon Muisto. Konsthistoriska Studier 31. Helsingfors 2005.

Smeds, Kerstin 2005. "Drömsamhällets kulturarv - En allvarsam lek", i: (red) Aronsson, P. och Hillström, M. Kulturarvens dynamik - Det institutionaliserade kulturarvets förändringar, Tema Kultur och samhälle, Skriftserie 2005:2, Linköpings universitet.

*Smeds, Kerstin, 2000. Ateneum Maskerad. Taideteollisuuden muotoja ja murroksia. Taideteollinen Korkeakoulu 130 vuotta. TaiK /Uiah. 2000. [Konstindustriella Högskolans i Helsingfors 130-årshistorik. Mitt är ett av huvudbidragen, som handlar om Konstindustriella högskolans i Helsingfors första decennier 1870-tal till 1910-talet]

Smeds, Kerstin, 1999. "Alvar Aalto 1898-1976" i: Finlands Historia. Del 4. 1999, av Henrik Meinander.

*Smeds, Kerstin, 1997. "De gudomliga tingen - drama i tre akter", i: Kollektive identiteter, ting och betydninger. TMV Skriftserie Nr.24, 1997.(red.)Brita Brenna och Karin Marie Fjeldstad.

Smeds, Kerstin, 1995. "Det Gudomliga skräpet - om jaget, tingen och evigheten". Flykten från Vardagen. Föredrag vid seminariet "Flykten från Vardagen" 25-26 augusti i Mariehamn [arr. av Ålands Sommaruniversitet, folkloristerna vid Åbo Akademi och Nordens Institut på Åland]. Meddelanden från Ålands Högskola nr 6,1995.

Smeds, Kerstin, 1990. "Suomalaisuutta etsimässä" [Vad är finskhet?]. Inledning till ARS Suomen Taide, del 5. Keuruu 1990.

Smeds, Kerstin, 1989. "Uudistuva Suomi 1870-1905". [Inledning till det finska konsthistoriska verket] ARS. Suomen Taide, del 4. Keuruu 1989.

Smeds, Kerstin, 1989. "Le Grand-Duché de Finlande. Några synpunkter på Finlands internationella utställningsdeltaganden och förhållandet till Ryssland under 1800-talet". Den Stora Nordiska Utställningen i Köpenhamn 1888. Nordiskt Forum för Formgivningshistoria 1989.

Smeds, Kerstin, 1989. "Den finsk-ugriska urkvinnans brokiga bastulakan" - en ideologisk tvist i Finlands internationella utställningsdeltaganden under 1800-talet". [ingår i samma publikation som ovan]

Smeds, Kerstin, 1989. "Joukkotapahtumat ja Suomi-identiteetti" [Masstillställningar och Finlandsidentitet]. Bidrag till antologin Kansa Likkeessä [se ovan]

Smeds, Kerstin, 1983. "Maailmannäyttelyt- metsäkansasta maailmankansalaisiksi". [Världsutställningar - från skogsfolk till världsmedborgare]. Suomalainen Vuosikirja SKS 1983.

 

Articles in socientific and other journals/ Artiklar i vetenskapliga oa tidskrifter (se web-publikationer ovan)

Smeds, Kerstin 2012: “On the Meaning of Exhibitions”- Exhibition èpistemes in a historical perspective”, Designs for Learning, Volume 5 / Number 1–2. 2012.

*Smeds, Kerstin, 2007. “Försvinnandets kultur och mumifieringen av världen – om tidsångest och bevarandestrategier”: Kulturella Perspektiv 1/2007.

*Smeds, Kerstin, 2007. ”Vad är museologi?”, i: RIG. Etnologisk tidskrift 2 /2007.

*Smeds, Kerstin, 2006. ”Om museologiska utbildningar i Sverige”, Nordisk Museologi 2 /2006

Smeds Kerstin, 2005. Om forskning –  än en gång….svar till Olav Amelin och Eva Åhren Snickare i DIK 3/05: DIK forum. Facklig tidskrift för anställda inom Dokumentation, Information och Kultur  5 /2005.

Om forskning – fortsättning….: DIK forum. Facklig tidskrift för anställda inom Dokumentation, Information och Kultur.  1/2005.

Smeds, Kerstin, 2004. Museernas forskning – vara eller inte?: DIK forum. 15 / 2004

*Smeds, Kestin, 2004. ”Danse macabre i musernas hus”, Nordisk Museologi 1/ 2004.

*Smeds, Kerstin, 2002. "Tankar kring det museologiska företaget", Nordisk Museologi 2.

*Smeds, Kerstin, 2000. "Museumsutställningen som identitet och språk". Dugnad. Tidsskrift for etnologi. 1/2. Olso.

Smeds, Kerstin, 2000. "Suomen kansallismuseo - Suomen sielu?" [Finlands nationalmuseum - Finlands själ?], Museo nr xx.

Smeds, Kerstin, 1997. Nationernas Framtidsdröm. Världsutställningarna och Finland 1851-1900. Universitas Helsingiensis. University of Helsinki Quarterly, 3.

Smeds, Kerstin, 1996. "From Helsinki to Paris", i: Form Function no 64. nr 4. [specialnummer Design & Research]

Smeds, Kerstin, 1996. "Vår längtan till Tiden", Nya Argus 5-6 1996. [lectio praecursoria vid disputationen]-

Smeds, Kerstin 1996. "Ajan kaipuu" [vår längtan till Tiden], Museo 4.

*Smeds, Kerstin, 1996. "A Paradise called Finland". Scandinavian Journal of Design History. Vol. 6. Copenhagen.

*Smeds, Kerstin, 1995. "Finlands Hjem - Paris 1900 och finsk identitet". ARR, Idéhistorisk Tidsskrift 3/4, Oslo.

Smeds, Kerstin, 1994. "Kohti kokonaisvaltaisuutta: Design goes holistic". Muoto 3.

Smeds, Kerstin, 1994. "Ein Raum in der Zeit. Museon ideasta ja tehtävästä" [Om museets idé och uppgift], Museo 3.

Smeds, Kerstin, 1994. "Ollako vai omistaa? Aika, esine, identiteetti", Museo 1.

*Smeds, Kerstin, 1992. "Ikuiseen Museoon?" Tiede & Edistys. Tutkijaliiton Aikakauslehti. 4. [Mot ett evighetens museum? Om historiemedvetande, museiboom och nostalgi].

Smeds, Kerstin, 1988. "Narrationens återkomst och "talanglöshetens didaktik". Nya Argus 1.

*Smeds, Kerstin, 1987. "Det nationella som internationalism. Några drag i europeisk influens på Finlands nationella strävanden på 1800-talet". Finsk Tidskrift 8-9. [jubileumsnummer].

Smeds, Kerstin, 1986. "Kunpa pääsis maalle. Luonnonkaipuun kulttuurihistoriaa”[Om naturlängtans kulturhistoria], TAIDE 4.

Smeds, Kerstin, 1983 - "Finland på världsutställningen i Paris 1889". Historisk Tidskrift för Finland 2. (22 s)

 

Other Academic endeavors / Annat akademiskt:

-        Gästföreläsare och keynote speaker vid otaliga konferenser och seminarier i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Österrike, Brasilien.  Senast i Jyväskylä, april 2017; Riksantikvarieämbetets Samlingsforum på Gotland april 2017 samt Berlin, Deutscher Museumsbunds 100-årsjubileum, maj 2017;

-        Gästföreläsare för Hembygdsförbunden i Finland och Sverige.

-        Gästföreläsare vid forskningsworkshop ”Om tingets mening” på Perspektivet Museum (PEM) i Tromsö i maj 2014 (tills. med Tromsö universitet).

-        Gästföreläsare på Designmuseum i Köpenhamn i april 2015.

-        Gästföreläsare vid universitet, museer och museiförbund under årens lopp i Finland (Hfrs, Åbo, Tammerfors), Åland, Tallinn, Stockholm, Lund, Oslo, Göteborg, Köpenhamn, Norrköping, Uppsala, Lund, Falun, Tromsö, Wien, Graz.

-        Gästföreläsare vid Designhögskolan i Helsingfors 1988,1997,

-        Forskningsvistelser i London och Paris 1986 samt läsåret 1988-89.

-        Nordiskt Forum för Formgivningshistoria (medlem) 1988, 1990-tal

-        Nordisk Historisk Metodkonferens (vart tredje år), 1983, 1986, 1989

-        NSU / Nordiskt Sommaruniversitet, 1990, 1991, 1994, 1995,

-        Gästforskare vid TIK-centret (teknik- och kultur) vid Oslo universitet 1997

-        Opponent vid disputation vid Oslo universitet, 2002.

-        Ledamot i betygsnämnder vid disputationer i Stockholm (KTH), Norrköping (Tema Q), Östersund (UmU), Oslo (TIK-centret).

 

Exhibition production (curating) / Utställningsproduktion:

-        Producent för Utställningen ”I Begynnelsen var Kvinnan” på Gamla Studenthuset i Helsingfors 1981 [om ”kvinnlig” religion och mytologi, matriarkat och historia] tillsammans med en kvinnostudiegrupp]. Utställningen turnerade till Åbo Slott och Tavastehus.

-        Producent och innehåll/manus för J.V. Snellmans jubileumsutställning 1981, Hfrs.

-        Planerare för Finlands självständighets jubileumsutställning 1992 , vetenskapscentret Heureka utanför Helsingfors

-        Producent för Dialog i Mörkret /Statens Historiska Museum (SHM), Stockholm 2001. 

-        Producent för utställning med konstnärinnan Lenke Rothman SHM  2001.

-        Producent för  White Out, den israelisk-franska konstnärinnan Esther Shalev-Gerz’ utställning / SHM 2002

-        Producent och innehållsansvarig för Memento mori / en stor kulturhistorisk utställning om döden, SHM 2003.

 

Materials from ICOFOM Symposia
Smeds, Kerstin
Monographs of ICOFOM, 8
Smeds, Kerstin; Davis, Ann
Tromsö: University of Tromsö 2018
Smeds, Kerstin
Museumsutstillinger: å forstå, skape og vurdere natur- og kulturhistoriske utstillinger, Trondheim: Museumsforlaget AS 2017 : 11-38
Smeds, Kerstin
Visiting the visitor: an enquiry into the visitor business in museums, Bielefeld: Transcript Verlag 2016 : 105-126
Smeds, Kerstin
New trends in museology: = Nouvelles tendances de la muséologie = Nuevas tendencias de la museología, Paris: ICOM International Committee for Museology 2015 : 263-282
Smeds, Kerstin
Workshop om Trends in Museology in Europé på norska institutet i Aten, december 2015
Smeds, Kerstin
Objects Matter Workshop in Prague, Czech Republic, December 10-13, 2015
Smeds, Kerstin
Utställningsestetiskt forum, Söderköping: UtställningsEstetiskt Forum 2014, (5)
Smeds, Kerstin
35th Annual ICOFOM Symposium, Paris: International Committee for Museology of the International Council of Museums (ICOM/UNESCO) 2013 : 226-240
Smeds, Kerstin
Designs for Learning, Stockholm/ Aalborg: 2012, Vol. 5, (1-2) : 50-72
Smeds, Kerstin
Utställningsestetiskt Forum
Smeds, Kerstin
Hembygd i fokus: Finlands svenska hembygdsförenings jubileumsskrift
Smeds, Kerstin
Suomalainenn muotoilu: Käsityöstä muotoiluun
Smeds, Kerstin
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Lund: 2007, (2) : 68-81
Smeds, Kerstin
Museology and techniques, Munich/Germany: ICOFOM 2007 2007 : 172-178
Smeds, Kerstin
Museon Muisti: Ritva Wäreen juhlakirja, Helsinki: Taidehistorian seura - Föreningen för konsthistoria 2005 : 24-40
Smeds, Kerstin
Ord i rättan tid: en festlig skrift om forskning och politik, makt och medier tillägnad Thorsten Nybom, Stockholm: Carlssons 2005 : 83-106
Smeds, Kerstin
DIK forum, (1)
Smeds, Kerstin
Kulturarvens dynamik: det institutionaliserade kulturarvets förändringar, Norrköping: Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet 2005 : 322-327
Smeds, Kerstin
DIK forum, (3)
Smeds, Kerstin
Nordisk Museologi, Umeå: Nordisk museologi, Umeå universitet 2004, (1) : 3-10
Smeds, Kerstin
Utställningskatalog / Statens historiska museum, 341
Smeds, Kerstin
Dugnad.Tidsskrift for etnologi, Oslo: 2000, (1/2)
Smeds, Kerstin

Forskningsprojekt