"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-02-03 Uppdaterad: 2023-02-07, 10:09

Kerstin Smeds får Kungl. Vitterhetsakademiens Gustaf Adolfsmedalj

NYHET Vitterhetsakademiens Gustaf Adolfsmedalj med Konungens medgivande tilldelas professor emerita Kerstin Smeds, Umeå universitet, för hennes betydelsefulla insatser för att introducera, beforska och bygga upp museologin i Sverige.

Text: Per Melander

Pristagare och medaljörer för 2023, framstående forskare och lärare inom humaniora och samhällsvetenskap, har nu utsetts. Årets belöningar delas ut vid Akademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars. Kungl. Vitterhetsakademien delar årligen ut ett flertal priser och medaljer. Gad Rausings pris (1,5 mkr), Ann-Kersti och Carl-Hakon Swensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (delas ut vartannat år, 700 000 kr) och Rettigska priserna (à 250 000 kr) tillhör de största priserna och delas ut enligt varje donators önskemål, liksom flera mindre priser.

Priser för berömvärd lärargärning tillhör tillsammans med priser för förtjänta vetenskapliga arbeten de priser som Akademien själv har inrättat och bekostar med egna medel.

Läs mer