"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kjell Asplund

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor emeritus till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Plats
Reimersholmsgatan 59, 117 40 Stockholm

Komplementär och alternativ veterinärmedicin (KAVM)

Systematiska översikter av det vetenskapliga underlaget för KAVM-metoder i samarbete med SLU och finländska och amerikanska forskare.

(startdatum 2020-01-01)

Medicinsk etik

Oredlighet i forskning och följsamhet till etikprövningslagen, konflikter mellan medicinsk etik och medicinsk rätt, etik i strokevården, pliktetik och konsekvensetik under medicinska katastrofer.

(startdatum 2022-01-01)

Medicinhistoria

Epidemier av psykogen sjukdom, nedlagda akutsjukhus, norrländska sjukdomar, m.m.

(startdatum 2023-01-01)

Läkartidningen, Vol. 120, (20-21)
Asplund, Kjell
Läkartidningen, Sveriges läkarförbund 2023, Vol. 120
Asplund, Kjell; Bertholds, Eric
Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, Sage Publications 2023, Vol. 18, (3) : 147-153
Asplund, Kjell; Hulter Åsberg, Kerstin
Animals, MDPI 2023, Vol. 13, (1)
Hyytiainen, Heli K.; Bostrom, Anna; Asplund, Kjell; et al.
Integrity of scientific research: fraud, misconduct and fake news in the academic, medical and social environment, Springer 2022 : 27-38
Asplund, Kjell
Animals, MDPI 2022, Vol. 12, (11)
Bergh, Anna; Asplund, Kjell; Lund, Iréne; et al.
Animals, MDPI 2022, Vol. 12, (22)
Boström, Anna; Asplund, Kjell; Bergh, Anna; et al.
Animals, MDPI 2022, Vol. 12, (22)
Boström, Anna; Bergh, Anna; Hyytiäinen, Heli; et al.
BMC Medical Ethics, BioMed Central 2021, Vol. 22, (1) : 92-
Asplund, Kjell; Hulter Åsberg, Kerstin
Animals, MDPI 2021, Vol. 11, (12)
Bergh, Anna; Lund, Iréne; Boström, Anna; et al.
Upsala Journal of Medical Sciences, Taylor & Francis 2020, Vol. 125, (2) : 192-199
Asplund, Kjell
Journal of Internal Medicine, John Wiley & Sons 2020, Vol. 288, (4) : 457-468
Atterman, A.; Asplund, Kjell; Friberg, L.; et al.
Europace, Oxford University Press 2020, Vol. 22, (1) : 58-65
Atterman, Adriano; Friberg, Leif; Asplund, Kjell; et al.
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag 2020, Vol. 117, (48) : 1614-1616
Torén, Kjell; Asplund, Kjell
International Journal of Stroke, Sage Publications 2019, Vol. 14, (9) : 862-870
Nordanstig, Annika; Palaszewski, Bo; Asplund, Kjell; et al.
European Stroke Journal, Sage Publications 2018, Vol. 3, (1) : 74-81
Asplund, Kjell; Lundström, Staffan; Stegmayr, Birgitta
Tandläkartidningen, (2) : 37-37
Asplund, Kjell
PIObladet, Primär immunbristorganisationen 2017, (2) : 10-11
Asplund, Kjell
Tandläkartidningen, (7) : 43-43
Asplund, Kjell
Tandläkartidningen, (12) : 37-37
Asplund, Kjell
The Lancet, ELSEVIER SCIENCE INC 2017, Vol. 389, (10075) : 1190-1191
Asplund, Kjell; Hermerén, Göran
Brain and Behavior, Vol. 7, (4)
Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta; Norrving, Bo; et al.
Smer rapport, 2017:2
Lövtrup, Michael; Engström, Ingemar; Wennlund, Elisabet; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, Vol. 136, (4) : 345-351
Nordanstig, A.; Asplund, Kjell; Norrving, B.; et al.
Stroke, Vol. 48, (6) : 1518-1523
Pennlert, Johanna; Asplund, Kjell; Glader, Eva-Lotta; et al.
Stroke, American Heart Association 2017, Vol. 48, (2) : 314-320
Pennlert, Johanna; Overholser, Rosanna; Asplund, Kjell; et al.
Upsala Journal of Medical Sciences, Vol. 121, (2) : 73-76
Asplund, Kjell
Neuroepidemiology, Vol. 46, (4) : 229-234
Söderholm, Anna; Stegmayr, Birgitta; Glader, Eva-Lotta; et al.
Stroke, Lippincott Williams & Wilkins 2015, Vol. 46, (3) : 806-812
Asplund, Kjell; Sukhova, Maria; Wester, Per; et al.
Läkartidningen, Vol. 112, (18-19)
Eriksson, Marie; Asplund, Kjell
International Journal of Stroke, Vol. 10 : 33-33
Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta; Norrving, B.; et al.
Neurology, Vol. 84, (17) : 1732-1738
Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta; Norrving, Bo; et al.
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag AB 2015, Vol. 112
Eriksson, Marie; Glader, Eva-Lotta; Norrving, Bo; et al.
BioMed Research International
Hillmann, Steffi; Wiedmann, Silke; Fraser, Alec; et al.
RMD Open, BMJ Publishing Group Ltd 2015, Vol. 1, (1)
Holmqvist, Marie; Simard, Julia F.; Asplund, Kjell; et al.
Stroke, Vol. 46, (10) : 2891-2895
Norrving, Bo; Bray, Benjamin D.; Asplund, Kjell; et al.
International Journal of Stroke, Vol. 10 : 294-295
Pennlert, Johanna; Asplund, Kjell; Carlberg, Bo; et al.
Stroke, Vol. 46, (8) : 2094-2099
Pennlert, Johanna; Asplund, Kjell; Carlberg, Bo; et al.
Stroke, Vol. 46, (8) : 2220-2225
Sjölander, Maria; Eriksson, Marie; Asplund, Kjell; et al.
Stroke, Vol. 46, (2) : 579-581
Wiedmann, Silke; Hillmann, Steffi; Abilleira, Sonia; et al.
Cerebrovascular Diseases, Vol. 37, (1) : 22-29
Appelros, Peter; Jonsson, Fredrik; Asberg, Signild; et al.
Journal of Internal Medicine, Vol. 276, (1) : 74-76
Asplund, Kjell
Läkartidningen, Sveriges läkarförbund 2014, Vol. 111, (3-4)
Asplund, Kjell; Jonsson, Fredrik; Norrving, Bo
Stroke, Vol. 45, (9) : 2599-+
Friberg, Leif; Rosenqvist, Marten; Lindgren, Arne; et al.
International Journal of Technology Assessment in Health Care, Vol. 30, (2) : 203-209
Ghatnekar, Ola; Persson, Ulf; Asplund, Kjell; et al.
International Journal of Stroke, John Wiley & Sons 2014, Vol. 9, (4) : 429-436
Lindmark, Anita; Glader, Eva-Lotta; Asplund, Kjell; et al.

Forskningsprojekt

1 november 2012 till 31 december 2016