"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lars Karlsson

Jag är biträdande prefekt med ansvar för grundutbildning och forskar om effektiva algoritmer för beräkningar med matriser och tensorer.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap Roll: Biträdande prefekt
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, UMIT, MIT.A.235 Umeå universitet, 901 87 Umeå
ICPP '22: proceedings of the 51st international conference on parallel processing
López, Francisco; Karlsson, Lars; Bientinesi, Paolo
ACM Transactions on Mathematical Software, ACM Digital Library 2022, Vol. 48, (3)
Psarras, Christos; Karlsson, Lars; Bro, Rasmus; et al.
Frontiers in Applied Mathematics and Statistics, Vol. 8
Psarras, Christos; Karlsson, Lars; Bro, Rasmus; et al.
Report / UMINF, 20.02
Schwarz, Angelika Beatrix; Kjelgaard Mikkelsen, Carl Christian; Karlsson, Lars
Parallel Computing, Elsevier 2020, Vol. 100
Schwarz, Angelika Beatrix; Kjelgaard Mikkelsen, Carl Christian; Karlsson, Lars
NLAFET Consortium; Umeå University 2019
Karlsson, Lars; Eljammaly, Mahmoud; Myllykoski, Mirko
Universitetspedagogiska konferensen 2019: Helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 21-21
Karlsson, Lars; Pettersson, Jonny
Concurrency and Computation, John Wiley & Sons 2019, Vol. 31, (19)
Kjelgaard Mikkelsen, Carl Christian; Schwarz, Angelika Beatrix; Karlsson, Lars
NLAFET Consortium; Umeå University 2019
Kågström, Bo; Myllykoski, Mirko; Karlsson, Lars; et al.
Parallel Computing, Elsevier 2019, Vol. 85 : 131-140
Schwarz, Angelika Beatrix; Karlsson, Lars
SIAM Journal on Scientific Computing, Society for Industrial and Applied Mathematics 2018, Vol. 40, (2) : C157-C180
Adlerborn, Björn; Karlsson, Lars; Kågström, Bo
SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications, SIAM Publications 2018, Vol. 39, (3) : 1270-1294
Bujanović, Zvonimir; Karlsson, Lars; Kressner, Daniel
Parallel Processing and Applied Mathematics. PPAM 2017: Part 1, Springer 2018 : 579-589
Eljammaly, Mahmoud; Karlsson, Lars; Kågström, Bo
ICPE '18 Companion of the 2018 ACM/SPEC International Conference on Performance Engineering, ACM Digital Library 2018 : 5-8
Eljammaly, Mahmoud; Karlsson, Lars; Kågström, Bo
Parallel Processing and Applied Mathematics: 12th International Conference, PPAM 2017, Lublin, Poland, September 10-13, 2017, Revised Selected Papers, Part I, Springer 2018 : 68-78
Kjelgaard Mikkelsen, Carl Christian; Karlsson, Lars
NLAFET Consortium; Umeå University 2018
Myllykoski, Mirko; Karlsson, Lars; Kågström, Bo; et al.
Report / UMINF, 17.10
Adlerborn, Björn; Kjelgaard Mikkelsen, Carl Christian; Karlsson, Lars; et al.
SIAM Journal on Scientific Computing, Vol. 39, (1) : C29-C47
Bosner, Nela; Karlsson, Lars
Report / UMINF, 17.19
Eljammaly, Mahmoud; Karlsson, Lars; Kågström, Bo
Report / UMINF, 17.17
Karlsson, Lars; Kjelgaard Mikkelsen, Carl Christian
Report / UMINF, 17.09
Kjelgaard Mikkelsen, Carl Christian; Karlsson, Lars
NLAFET 2017
Kjelgaard Mikkelsen, Carl Christian; Myllykoski, Mirko; Adlerborn, Björn; et al.
Report / UMINF, 17.11
Myllykoski, Mirko; Kjelgaard Mikkelsen, Carl Christian; Karlsson, Lars; et al.
Report / UMINF, 16.10
Adlerborn, Björn; Kågström, Bo; Karlsson, Lars
Report / UMINF, 17.22
Eljammaly, Mahmoud; Karlsson, Lars
Report / UMINF, 16.21
Eljammaly, Mahmoud; Karlsson, Lars; Kågström, Bo
Parallel Computing, Vol. 57 : 222-234
Karlsson, Lars; Kressner, Daniel; Uschmajew, Andre
SIAM Journal on Scientific Computing, Vol. 37, (3) : C384-C414
Karlsson, Lars; Tisseur, Francoise
Parallel Processing and Applied Mathematics: 10th International Conference, PPAM 2013, Warsaw, Poland, September 8-11, 2013, Revised Selected Papers, Part I, Springer Berlin/Heidelberg 2014 : 76-85
Karlsson, Lars; Kjelgaard Mikkelsen, Carl Christian; Kågström, Bo
ACM Transactions on Mathematical Software, Vol. 40, (2) : 12-
Karlsson, Lars; Kressner, Daniel; Lang, Bruno
Parallel Computing, Elsevier 2014, (7) : 271-288
Karlsson, Lars; Kågström, Bo; Wadbro, Eddie
ACM Transactions on Mathematical Software, New York: Association for Computing Machinery 2012, Vol. 38, (3) : 17:1-17:32
Gustavson, Fred; Karlsson, Lars; Kågström, Bo
Applied parallel and scientific computing: Part II : 258-268
Karlsson, Lars; Kagstrom, Bo
Parallel Computing, Vol. 37, (12) : 771-782
Karlsson, Lars; Kågström, Bo
The Electronic Journal of Linear Algebra, Vol. 22 : 277-309
Kågström, Bo; Karlsson, Lars; Kressner, Daniel
PARA 2010: State of the Art in Scientific and Parallel Computing, Reykjavik, June 6-9, 2010
Karlsson, Lars; Kågström, Bo
ACM Transactions on Mathematical Software, Vol. 36, (2) : 11:1-11:25
Gustavson, Fred; Karlsson, Lars; Kågström, Bo
Applied Parallel Computing - State of the Art in Parallel and Scientific Computing: 9th International Workshop, PARA 2008
Karlsson, Lars; Kågström, Bo
Applied Parallel Computing - State of the Art in Scientific Computing: 8th International Workshop, PARA 2006, Springer 2007 : 550-559
Gustavson, Fred; Karlsson, Lars; Kågström, Bo