"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Laszlo Bako

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för fysiologisk botanik Enhet: Umeå Plant Science Centre - UmU Roll: Studierektor
Plats
KB. K4 (Fys. Bot.), Artedigränd 7, Fysiologisk botanik, UPSC, KB. K4 (B4.42.51) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Forskning:  I vår forskning försöker vi förstå hur differentierade växtceller kan återinträda i celldelningscykeln för att återigen differentieras till nya organ. För att studera de underliggande molekylära mekanismerna, så använder vi modellsystemen Arabidopsis och Asp, och bildningen av laterala rötter.

För mer detaljerad information, Laszlo Bako@UPSC

Frontiers in Plant Science, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Jurca, Manuela; Sjölander, Johan; Ibáñez, Cristian; et al.
International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2021, Vol. 22, (8)
Ötvös, Krisztina; Miskolczi, Pál; Marhavý, Peter; et al.
Mechanisms of Development, Elsevier 2020, Vol. 164
Espinal-Centeno, Annie; Dipp-Alvarez, Melissa; Saldana, Carlos; et al.
Journal of Experimental Botany, Oxford University Press 2020, Vol. 71, (18) : 5484-5494
Zhang, Bo; Sztojka, Bernadette; Seyfferth, Carolin; et al.
Molecular Plant, Elsevier 2019, Vol. 12, (11) : 1499-1514
Lakehal, Abdellah; Chaabouni, Salma; Cavel, Emilie; et al.
Developmental Biology, Elsevier 2018, Vol. 433, (2) : 227-239
Caballero-Pérez, Juan; Espinal-Centeno, Annie; Falcon, Francisco; et al.
New Phytologist, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 220, (2) : 579-592
Chahtane, Hicham; Zhang, Bo; Norberg, Mikael; et al.
eLIFE, eLife Sciences Publications, Ltd 2017, Vol. 6
Zhang, Bo; Holmlund, Mattias; Lorrain, Severine; et al.
Stem Cells and Development, Vol. 25, (14) : 1035-1049
Concepcion Cruz-Santos, Maria; Aragon-Raygoza, Alejandro; Espinal-Centeno, Annie; et al.
The Plant Journal, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 76, (5) : 811-824
Le Hir, Rozenn; Sorin, Clement; Chakraborti, Dipankar; et al.
PLOS ONE, Vol. 7, (12) : e51973-
Buren, Stefan; Ortega-Villasante, Cristina; Ötvös, Krisztina; et al.
Cell, Elsevier 2012, Vol. 150, (5) : 1002-1015
Cruz-Ramírez, Alfredo; Díaz-Triviño, Sara; Blilou, Ikram; et al.
EMBO Journal, New York, NY, USA: Nature Publishing Group 2012, Vol. 31, (6) : 1480-1493
Magyar, Zoltan; Horvath, Beatrix; Khan, Safina; et al.
Journal of Experimental Botany, Vol. 62, (6) : 2155-2168
Abraham, Edit; Miskolczi, Pal; Ayaydin, Ferhan; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 108, (8) : 3418-23
Baba, Kyoko; Karlberg, Anna; Schmidt, Julien; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2011, Vol. 6, (6) : e21021-
Burén, Stefan; Ortega-Villasante, Cristina; Blanco-Rivero, Amaya; et al.
Plant Physiology, Vol. 155, (4) : 2108-2122
Johansson, Mikael; McWatters, Harriet G; Bako, Laszlo; et al.
PLoS genetics, Vol. 7, (11) : e1002361-
Karlberg, Anna; Bako, Laszlo; Bhalerao, Rishikesh P
Plant Biotechnology, Vol. 27, (1) : 1-16
Karlberg, Anna; Englund, Madeleine; Petterle, Anna; et al.
EMBO Journal, Vol. 25, (20) : 4909-20
Horváth, Beatrix M; Magyar, Zoltán; Zhang, Yuexing; et al.
Plant Journal, Vol. 46, (1) : 111-23
Pettkó-Szandtner, Aladár; Mészáros, Tamás; Horváth, Gábor V; et al.
Plant Journal, Vol. 42, (6) : 810-20
Fülöp, Katalin; Pettkó-Szandtner, Aladàr; Magyar, Zoltán; et al.
Cell Cycle, Austin: Landes bioscience 2005, Vol. 4, (8) : 1084-1092
Fülöp, Katalin; Tarayre, Sylvie; Kelemen, Zsolt; et al.
Plant Cell, Vol. 17, (9) : 2527-41
Magyar, Zoltán; De Veylder, Lieven; Atanassova, Ana; et al.
Nature Cell Biology, Springer Nature 2005, Vol. 7, (12) : 1224-1231
Villarejo, Arsenio; Burén, Stefan; Larsson, Susanne; et al.
Stachula, Paulina; Dios Barajas Lopez, Juan De; Miskolczi, Pál; et al.