"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Lina Häggkvist

Lina Häggkvist

Studieadministratör Läkarprogrammet Klinisk kurs 2 termin 7

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Studieadministratör vid Kansliet för medicin Enhet: Området för läkarutbildning
Plats
5A, våning 5, målpunkt H52, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, Området för läkarutbildning - NUS H52, 901 85 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap Enhet: Kirurgi
Plats
1A, Kirurgcentrum 9 tr Kirurgi, Norrlands universitetssjukhus, 90185 Umeå