Hoppa direkt till innehållet
printicon

Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten bedriver forskning, forskarutbildning och utbildning inom medicin, tandvård, vård och hälsa.

Medicinska fakulteten har  forskning och utbildning kring vård och hälsa
Om fakulteten

Här finns information om institutioner och enheter, beslutande organ och fakultetens ledning.

Medicinsk forskning i Umeå har en stark tradition inom genetik (ärftlighetslära), molekylärbiologi och neurologi.
Forskning

Medicinsk forskning i Umeå är framgångsrik inom en rad olika områden.

Vid Medicinska fakulteten finns 12 hälsovetenskapliga program.
Utbildning

Fakulteten har program inom biomedicin, medicin, odontologi och omvårdnad.

Wallenberg centrum för molekylär medicin
Wallenberg centrum för molekylär medicin

WCMM strävar efter förutsättningar för världsledande molekylär och translationell forskning.

Stöd medicinsk forskning
Stöd medicinsk forskning

Gåvor stödjer forskning som kan rädda eller förändra liv.

Snabba fakta

Anställda

1100 varav 45 % lärare/forskare

Utbildning

ca 35 program, 3400 studenter

Utbildning forskarnivå

ca 450 forskarstuderande

Organisation

13 institutioner, 3 centrumbildningar, 4 arbetsenheter