"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Lisa Martinsson

Jag är universitets-ST-läkare på Cancercentrum, och forskar inom palliativ medicin.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som läkare till Institutionen för diagnostik och intervention Enhet: Onkologi
Plats

Jag arbetar som ST-läkare i onkologi och forskar inom palliativ medicin. Min avhandling från 2015 handlar om kvalitetsregister som metod för att undersöka och förbättra palliativ vård, och om patienters upplevelse av palliativ cytostatikabehandling.

Den aktuella forskningen handlar om livskvalitet, symptom, vårdkvalitet och kliniska rutiner inom palliativ vård, med särskilt fokus på metoder för skattning av smärtintensitet. Jag arbetar med kliniska kvalitetsregisterdata och intervjustudier inom kvalitativ metodik samt med utveckling, validering, översättning och utvärdering av kliniska instrument och enkäter inom området för palliativ medicin.

Journal of Pain and Symptom Management, Elsevier 2024, Vol. 67, (5) : 384-392
Martinsson, Lisa; Strang, Peter; Lundström, Staffan; et al.
Journal of Palliative Care, Sage Publications 2023, Vol. 38, (3) : 261-267
Hedman, Christel; Strang, Peter; Lundström, Staffan; et al.
BMJ Supportive & Palliative Care
Martinsson, Lisa; Brännström, Margareta; Andersson, Sofia
Nursing Open, John Wiley & Sons 2023, Vol. 10, (3) : 1367-1374
Tegenborg, Sussi; Fransson, Per; Martinsson, Lisa
BMC Nursing, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 22, (1)
Tegenborg, Sussi; Fransson, Per; Martinsson, Lisa
Acta Oncologica, Taylor & Francis 2023, Vol. 62, (8) : 953-960
Tegenborg, Sussi; Fransson, Per; Martinsson, Lisa
BMC Nursing, BioMed Central 2022, Vol. 21, (1)
Martinsson, Lisa; Sahlen, Klas-Göran
BMJ Supportive & Palliative Care
Andersson, Sofia; Martinsson, Lisa; Fürst, Carl Johan; et al.
BMC Palliative Care, BioMed Central 2021, Vol. 20, (1)
Martinsson, Lisa; Bergström, Jonas; Hedman, Christel; et al.
Journal of Pain and Symptom Management, Elsevier 2021, Vol. 61, (1) : 11-19
Martinsson, Lisa; Strang, Peter; Bergström, Jonas; et al.
BMC Geriatrics, BioMed Central 2021, Vol. 21, (1)
Martinsson, Lisa; Strang, Peter; Bergström, Jonas; et al.
Journal of Palliative Medicine, Mary Ann Liebert 2021, Vol. 24, (7) : 1067-1071
Strang, Peter; Martinsson, Lisa; Bergström, Jonas; et al.
Acta Oncologica, Taylor & Francis 2020, Vol. 59, (6) : 636-643
Lindemann, K.; Martinsson, Lisa; Kaasa, S.; et al.
BMC Palliative Care, BioMed Central 2020, Vol. 19, (1)
Martinsson, Lisa; Lundström, Staffan; Sundelöf, Johan
Journal of Pain and Symptom Management, Elsevier 2020, Vol. 60, (4) : E2-E13
Strang, Peter; Bergstrom, Jonas; Martinsson, Lisa; et al.
PLOS ONE, Public Library of Science 2018, Vol. 13, (7)
Martinsson, Lisa; Lundström, Staffan; Sundelöf, Johan
PLOS ONE, Public library science 2017, Vol. 12, (10)
Martinsson, Lisa; Heedman, Per-Anders; Lundström, Staffan; et al.
Psycho-Oncology, Vol. 14, (5) : 495-502
Martinsson, Lisa; Axelsson, Bertil; Melin-Johansson, Christina
BMJ Supportive & Palliative Care, BMJ Publishing Group Ltd 2016, Vol. 6, (4) : 452-458
Martinsson, Lisa; Heedman, Per-Anders; Eriksson, Monika; et al.
Läkartidningen, Läkartidningen Förlag 2015, Vol. 112, (25-26)
Martinsson, Lisa
BMJ Open, Vol. 2, (4)
Martinsson, Lisa; Fürst, Carl Johan; Lundström, Staffan; et al.
Acta Oncologica, Vol. 50, (5) : 642-647
Martinsson, Lisa; Heedman, Per-Anders; Lundström, Staffan; et al.

Forskargrupper

Forskningsledare
Lisa Martinsson Lab