"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lisa Martinsson Lab

Forskargrupp Vår forskargrupp arbetar med att utvärdera och utveckla metoder för att förbättra smärtlindring för patienter med cancer. Vi arbetar även med forskning inom symptomlindring och vårdkvalitet inom palliativ vård i livets slutskede, och cancerrehabilitering.

Smärtlindring

Smärta är mycket vanligt vid cancer och drabbar majoriteten av personer med cancer under sjukdomsförloppet, vilket motsvarar över 10 000 patienter årligen i Sverige. God smärtlindring är en av de viktigaste delarna av palliativ vård vid cancer. En välfungerande metod för smärtskattning är av stort värde för att patienten ska få en väl fungerande smärtlindring. Det finns visat sedan tidigare från andra patientgrupper att patienter som har svårt att själva berätta hur ont de har riskerar att underbehandlas, det vill säga, att de i ingen eller för liten utsträckning får läkemedel mot smärta som i många fall kan fungera mycket väl om det används på rätt sätt. Vår grupp forskar på att utvärdera och utveckla metoder för att skatta smärta på ett tillförlitligt sätt vid cancer. Vi har särskilt fokus på patienter inom palliativ vård som på grund av sjukdom inte själva kan eller orkar kommunicera kring smärta. Projektet innehåller både kvantitativa och kvalitativa delmoment.

Vårdkvalitet vid palliativ vård i livets slutskede

Varje år avlider cirka 95 000 personer i Sverige, varav cirka 80 % beräknas ha någon form av palliativt vårdbehov i livets slutskede. Svenska palliativregistret är ett svenskt kvalitetsregister som samlar in information om vård i livets slutskede, med fokus på sista veckan i livet. Täckningsgraden är cirka 60 %. Registret är en viktig databas för forskning om symptom och livskvalitet i livets slutskede. Vår grupp genomför en kartläggning av smärtskattning under sista veckan i livet, i samarbete med registret. En studie där närståendes och personals skattning av patientens symptom jämfördes har nyligen genomförts, där vi har sett att personal oftare upptäcker att patienter har smärta och ångest, men där närstående oftare upptäcker att patienten är förvirrad.

Jag är även en del i Svenska palliativregistrets forskargrupp, som är ett samarbete med registret och forskare vid Stockholms sjukhem. Vi arbetar med att utvärdera vårdkvalitet och symptom i livets slutskede genom registerdata. Samarbetet startade i början av pandemin, där symptom och vårdkvalitet i livets slutskede vid covid-19 kunde undersökas med hjälp av registerdata som samlas in fortlöpande. Fokus för gruppen är för närvarande symptom vid cancer.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för strålningsvetenskaper

Forskningsområde

Cancer
Senast uppdaterad: 2023-11-28