Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Lotta Strömsten

Lotta Strömsten

Forskar inom suicidologi med fokus på upprepat suicidalt beteende, avsiktlig självskada och interpersonellt våld. Undervisar främst i statistik, klinisk psykologi och personlighetspsykologi.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för psykologi
Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Psykiatri

Forskar inom områdena suicid och avsiktlig självskada, interpersonellt våld, trauma, emotioner/affekter (främst skam och skuld), coping, försvarsmekanismer, anknytning.
Metodik: kvantitativ, statistiska modellbyggen, medieringsanalys, psykometri, multicenterstudie, longitudinella data, registerdata

2019
Journal of Affective Disorders, Elsevier 2019, Vol. 243 : 421-426
Beckman, Karin; Lindh, Åsa; Waern, Margda; et al.
2019
Journal of Psychosomatic Research, Vol. 120 : 96-101
Idenfors, Hans; Strömsten, Lotta; Salander Renberg, Ellinor
2019
Journal of Clinical Psychiatry, Vol. 80, (6)
Lindh, Åsa U.; Dahlin, Marie; Beckman, Karin; et al.
2019
Londonderry, UK: 2019
Strömsten, Lotta M. J.; Wiktorsson, Stefan; Waern, Margda; et al.
2018
ESSSB17, Ghent, Belgium.
Strömsten, Lotta M J
2017
Universitetspedagogiska konferensen 2017 - Undervisning i praktiken
Strömsten, Lotta M. J.
2016
Journal of Psychosomatic Research, Vol. 85 : 66-67
Idenfors, Hans; Strömsten, Lotta M. J.; Salander Renberg, Ellinor
2016
Journal of Psychosomatic Research, Vol. 88 : 8-13
Idenfors, Hans; Strömsten, Lotta M.J; Salander Renberg, Ellinor
2016
OXFORD UNIV PRESS 2016
Jonsson, F.; San Sebastian, Miguel; Strömsten, Lotta M. J.; et al.
2012
The 28th ISTSS Annual Meeting, Los Angeles.
Semb, Olof; Strömsten, Lotta M J; Fransson, Per; et al.
2011
European Journal of Psychotraumatology : 117-
Semb, Olof; Strömsten, Lotta; Fransson, Per; et al.
2011
Psychological Reports, Vol. 109, (1) : 3-23
Semb, Olof; Strömsten, Lotta; Sundbom, Elisabet; et al.
2011
Umeå University medical dissertations, 1465
Strömsten, Lotta
2011
Umeå: Umeå universitet 2011
Sundbom, Elisabet; Henningsson, Mikael; Fransson, Per; et al.
2009
The 21st WPATH symposium
Johansson, Annika; Strömsten, Lotta; Bodlund, Owe; et al.
2009
Scandinavian Journal of Psychology, Wiley 2009, Vol. 50, (1) : 71-77
Strömsten, Lotta MJ; Henningsson, Mikael; Holm, Ulla; et al.

Kvantitativ forskningsmetodik, statistik, behandlingsforskning, klinisk psykologi, personlighetspsykologi, psykometri, vetenskapsteori, psykotraumatologi/katastrofmedicin.