Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Klinisk psykologi

Profilområdet Klinisk psykologi rör forskning och undervisning om professionell verksamhet som avser att förebygga, bota och lindra mänskligt lidande och psykiska komponenter av ohälsa.

Utbildning
Utbildning

Läs någon av våra kurser

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Forskningsprojekt inom området

Publikationer
Publikationer

Medlemmarnas publikationer

Om profilområdet

Forskning och utbildning inom området täcker även den systematiska utforskningen av uppkomst, utveckling, diagnostik, bedömning, behandling och prevention av kliniska psykiska tillstånd. Institutionens forskningsprojekt inom profilområdet handlar främst om behandlingseffekter och effektprediktion vid utbildningsterapier, personlighet, psykopatologi samt suicidriskbedömning.

Medlemmar

Forskningsledare

Karin Edholm
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 19
Eva Elgh
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 49
Moa Lillqvist
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 88 16
Camilla Hakelind
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 54 08
Anna Höglund
Psykolog
E-post
E-post
Telefon
090-786 71 54
Maud Jonsson
Universitetsadjunkt
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 96
Niclas Kaiser
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 06
Hanna Malmberg
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 31
Steven Nordin
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 06
Markus Nyström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 33
Tova Stenlund
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 44
Anna Sundström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 39
Anna Sundström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 63 45
Annika Nordlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 30
Carin Vretsjö
Samordnare, klinisk
E-post
E-post
Telefon
090-786 66 30
Lotta Strömsten
Forskare, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 85
Elisabeth Åström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 38