"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Louise Almqvist

Doktorand i litteraturvetenskap med litteraturdidaktisk inriktning

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Litteraturvetenskap
Plats

Jag är doktorand i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning. Min avhandling handlar om hur skönlitteratur skulle kunna användas i gymnasieskolans värdegrundsarbete, särskilt frågor om sexualitet och kön, utifrån Gert Biestas teorier om demokratisk undervisning som avbrytande, utamanande och störande. Jag tar i avhandlingen även hjälp av queertemporala perspektiv, Rita Felskis receptionsteorier samt barnboksforskning. Mitt material består av såväl romaner som bilderböcker, och innefattar även recensioner, forumkommentarer samt tidigare forskning om böckerna. 

Mina forskningsintressen innefattar hur vi läser och undervisar om litteratur, hur vi gör kön, sexualitet och ålder, samt konstruktioner av barn och barnläsare. 

Barnboken, Svenska barnboksinstitutet 2023, Vol. 46 : 1-19
Almqvist, Louise
Barnboken, Svenska barnboksinstitutet 2022, Vol. 45 : 1-6
Almqvist, Louise
Barnboken, Svenska barnboksinstitutet 2021, Vol. 44 : 1-5
Almqvist, Louise
Barnboken, Svenska barnboksinstitutet 2019, Vol. 42 : 1-6
Almqvist, Louise
Tidskrift för litteraturvetenskap, Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap 2019, Vol. 49, (1) : 89-91
Almqvist, Louise

Jag har under min doktorandperiod fått möjlighet att undervisa inom litteraturvetenskap, kreativt skrivande samt på ämneslärarprogramet, samt att läsa ett antal kurser inom universitetspedagogik.