"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magdalena Markowska

Magdalena Markowska är universitetslektor i företagsekonomi. Hon forskar om samspelet mellan struktur och handlingskraft (agency) som har effekter på företagandet, speciellt kvinnoföretagandet.

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Meriterad lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Handelshögskolan vid Umeå universitet Enhet: Företagsekonomi, Entreprenörskap
Plats
Samhällsvetarhuset, Biblioteksgränd 6, B31601 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning kan beskrivas som kontextualisering av grundaridentiteter över tid. Min forskningsresa började med utforskande av kompetensutveckling bland företagare. Över tiden har mitt forskningsintresse breddats och omfattar identitet, välbefinnande, samspel mellan struktur och mänskligt handlande, genusfrågor, kontext, strategi och hållbarhet.  
 
Som tidigare entreprenör och HR-specialist ville jag undersöka hur entreprenöriell kompetens förvärvas och identifiera faktorer som kan hjälpa individer att bli framgångsrika expertentreprenörer. Jag förankrade mina undersökningar i Albert Banduras socialkognitiva teori. Empiriskt fokuserade jag på skandinaviska gourmetrestauratörer på landsbygden. Denna typ av restaurang var ett nytt fenomen och krögare som ägare kunde betraktas som innovatörer. Denna undersökning resulterade i min doktorsavhandling och beröm i 2020 Best paper priset för den artikel som publicerades i Entrepreneurship and Regional Development. 
 
Även om jag var intresserad av lärandet, pekade det insamlade forskningsmaterialet på vikten av identitet. Jag blev främst intresserad av identitet på individnivå, men har också forskat inom regionsidentitet. Det kända krögare projektet är förankrat i tanken att identiteter ändrar sig och jag försöker svara på vad påverkar identitetsförändring? Jag använde narrativ analys för att förstå hur and varför kändiskrögarnas identiteter förvandlade sig och hur krögare skaffade sina självberättelser över tiden. Mitt andra projektet syftade att förstå hur dynamiken mellan olika identiteter (professionella och ägares identitet) påverkan välbefinnande. Också här blev vårt konferensbidrag nominerat till Best Paper priset på AOM konferensen. Den tredje studie har zoomat in på en spansk vinregion Priorat och analyserat hur ett fåtal vinmakare har kunnat ändra regionens identitet. Vi fann att storying, det är målmedvetet skapande och anpassande av berättelsen för att skapa gynnsamma förutsättningar är den mekanismen som driver den processen. Det projekt har väckt mitt intresse i frågor av relation mellan struktur och mänsklig handlande. 
 
 Ett av de största och mest omfattande teman i min forskning är samspelet mellan struktur och handlingskraft (mänsklig handlande). I 2015, har jag med två kollegor fått projektet beviljat från Vetenskapsrådet med syfte att forska kring ’mammaprenörer’. Medan fenomenet växer över hela världen är dess popularitet i Sverige överraskande. Vi frågade oss varför kvinnor som är småbarnsmammor börja driva eget när deras barn är fortfarande små i ett välfärdsystem som uppmuntrar sysselsättning framför egenföretagande. Vi har kombinerat här kvantitativ studie med en kvalitativ studie. I den kvantitative studien, har vi frågat vilka faktorer som ökar sannolikheten för att en kvinna starta eget. Vi fann att vara invandrare och arbetslös ökar denna sannolikhet, men jämställdhet i hushållet, uppfattat som att partner tar ut föräldradagar för att ta hand om barn har den starkaste effekten på kvinnors beslut. I den kvalitativa studien frågade vi vilken roll familjevänliga politik har för kvinnors företagande. Vi fann att familjevänlig politik fungerar som möjliggörare av kvinnors entreprenörskap. Föräldraledigheten ger kvinnor tillgång till entreprenörskapsrelevant resurs, såsom tid att reflektera, tid att utforska och tid att planera. 
 
Det har lett till att jag har ökat intresset för genusfrågorna. Jag har därefter arbetat med två projekt med kollegor. Den ena gällde legitimiteten för kvinnoledda satsningar i det patriarkaliska samhället i Bahrain och den andra tittade närmare på informella institutioners roll, särskilt kulturen för kvinnors entreprenörskap i Etiopien. Resultaten från denna första forskning har viktiga praktiska implikationer för kvinnliga entreprenörer. En populärvetenskaplig version av artikeln har nyligen fått Schulze Publication pris 2021. Den andra projektet undersöker könsmässig karaktär av informella institutioner i Etiopien. Genom att utforska kontext visar vi de könsutmaningar som kvinnor behöver övervinna för att kunna trivas som entreprenörer. 
 
Det sista temat i min forskning fokuserar på kontext, strategi och hållbarhet. Jag har varit intresserad av kontext och dess performativitet sedan början. Till exempel undersöker befintlig forskning olika typer och sätt för beslutsfattande med implicit antagande att en strategi existerar. Jag blev förbryllad över frågan om hur strategier kommer till. I detta projekt undersökte jag hur begynnande entreprenörer ramar in problemutrymmen och hur de agerar på inramningen och vilken roll spelar deras humankapital. I det senaste projektet försöker jag att bygga extern aktivering-teorin och utforska framväxten av det växtbaserade livsmedelsföretagandet och innovationen i Sverige. Jag tittar särskilt på strategier som etablerade och nya aktörer använder när de skapar och/eller går in på marknaden. 

EGOS 2023, 39th EGOS Colloquium, European Group for Organizational Studies; "Organizing for the good life: Between legacy and imagination", Cagliari, Italy, July 6-8, 2023
Hashim, Sumaya; Naldi, Lucia; Markowska, Magdalena
The age of entrepreneurship education research: evolution and future, Emerald Group Publishing Limited 2023 : 51-63
Markowska, Magdalena; Ahl, Helene; Naldi, Lucia
Entrepreneurship: Theory & Practice
Markowska, Magdalena; Ahl, Helene; Naldi, Lucia
Academy of Management Proceedings
Hashim, Sumaya; Markowska, Magdalena
Women’s entrepreneurship and culture: socio-cultural context, traditional family roles and self-determination, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2021 : 88-108
Markowska, Magdalena; Abebe, Tigist Tesfaye
Symposium Women's Entrepreneurship: Cultural, Institutional, and Global Perspectives, Academy of Management 2021, Entrepreneurship division & Gender, Diversity and Organizations division, virtual, 2021
Markowska, Magdalena; Ahl, Helene; Naldi, Lucia
Small Business Economics, Springer 2021, Vol. 56 : 903-918
Naldi, Lucia; Baù, Massimo; Ahl, Helene; et al.
Frontiers of Entrepreneurship Research 2020: Interactive Papers : 171-171
Markowska, Magdalena; Arenius, Pia
Entrepreneurship and Regional Development, Routledge 2020, Vol. 32, (7-8) : 606-628
Markowska, Magdalena; Wiklund, Johan
Frontiers of Entrepreneurship Research 2019: Proceedings of the 39th Annual Babson College Entrepreneurship Research Conference (BCERC), Wellesley, MA: Babson College 2019 : 385-390
Hashim, Sumaya; Naldi, Lucia; Markowska, Magdalena
Australian Centre for Entrepreneurship (ACE) Research Exchange Conference, Sydney, Australia, February 5-8, 2019
Markowska, Magdalena; Ahl, Helene; Naldi, Lucia
Small Business Economics, Springer 2019, Vol. 53, (4) : 859-878
Markowska, Magdalena; Grichnik, Dietmar; Brinckmann, Jan; et al.
Academy of Management Proceedings
Naldi, Lucia; Baù, Massimo; Ahl, Helene; et al.
Frontiers of Entrepreneurship Research 2019: Proceedings of the thirty-nith annual babson college entrepreneurship research conference
Naldi, Lucia; Baù, Massimo; Markowska, Magdalena; et al.
A research agenda for women and entrepreneurship: identity through aspirations, behaviors and confidence, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2018 : 187-206
Markowska, Magdalena
Seeking challenge in the career, Charlotte: Information Age Publishing 2018 : 49-76
Markowska, Magdalena
Frontiers of entrepreneurship research: Proceedings 2018, Babson College 2018 : 189-189
Markowska, Magdalena; Ahl, Helene; Naldi, Lucia
3rd Annual “Entrepreneurship as Practice” Doctoral Consortium and Conference/Workshop, Linnaeus University, Växjö, April 16–20, 2018
Markowska, Magdalena; Ahl, Helene; Naldi, Lucia
RENT XXXII Conference, Toledo, Spain, November 15-16, 2018
Markowska, Magdalena; Berndt, Adele; Melander, Anders
International Journal of Entrepreneurship and Innovation, Sage Publications 2018, Vol. 19, (4) : 282-297
Markowska, Magdalena; Lopez-Vega, Henry
Entrepreneurship, innovation and education: Frontiers in European entrepreneurship research, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing 2018 : 165-188
Markowska, Magdalena; Welter, Friederike
33rd EGOS Colloquium in Copenhagen, Denmark, July 6-8, 2017
Barry, Daved; Caccamo, Marta; Ots, Mart; et al.
Contextualizing entrepreneurship in emerging economies and developing countries, Edward Elgar Publishing 2017 : 1-17
Ramirez-Pasillas, Marcela; Brundin, Ethel; Markowska, Magdalena
Edward Elgar Publishing 2017
Ramirez-Pasillas, Marcela; Brundin, Ethel; Markowska, Magdalena
European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM) 2016
Markowska, Magdalena
Academy of Management Proceedings
Markowska, Magdalena
New ways of studying emotions in organizations, Bingley: Emerald Group Publishing Limited 2015 : 215-239
Markowska, Magdalena; Härtel, Charmine E.J.; Brundin, Ethel; et al.
Academy of Management Proceedings, January 2015 (Meeting Abstract Supplement) 10037
Markowska, Magdalena; Welter, Friederike
Handbook on the Entrepreneurial University, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2014 : 209-224
Markowska, Magdalena
Capitalism in Question: 73rd Annual Meeting of the Academy of Management, Orlando, August 9-13, 2013
Markowska, Magdalena
Academy of Management Annual Meeting Proceedings 2013
Markowska, Magdalena; Lopez-Vega, Henry
Rhetoric & Narratives in Management Research 2013: 5th Conference on Rhetoric and Narratives, ESADE, Barcelona, Spain, March 25-27, 2013
Markowska, Magdalena; Welter, Friederike
Rhetoric & Narratives in Management Research 2013: 5th Conference on Rhetoric and Narratives, ESADE, Barcelona, Spain, March 25-27, 2013
Villanueva, Jaume; Markowska, Magdalena
JIBS dissertation series, 071
Markowska, Magdalena
The handbook of research on entrepreneurship in agriculture and rural development, Cheltenham: Edward Elgar Publishing 2011 : 162-179
Markowska, Magdalena; Sæmundsson, Rögnvaldur; Wiklund, Johan
Rapport - Jordbruksverket, 2010:17
Ljunggren, Elisabet; Markowska, Magdalena; Mynttinen, Sinikka; et al.
Frontiers of Entrepreneurshop Conference: Proceedings 2010
Markowska, Magdalena
Advanced Seminar in Entrepreneurship and Strategy, Chamonix, France - March, 21-23, 2010
Markowska, Magdalena
Social capital and developmental trends in rural areas, Jönköping: Research Unit for Rural Entrepreneurship and Growth (RUREG); Jönköping International Business School 2010 : 27-39
Markowska, Magdalena
6th AGSE International Entrepreneurship Research: Exchange Proceedings Regional Frontiers of Entrepreneurship Research 2009, Melbourne: University of Adelaide 2009 : 1039-1052
Markowska, Magdalena
Frontiers of Entrepreneurship Research: Proceedings of the Twenty-Eight Annual Entrepreneurship Research Conference
Jenkins, Anna S.; Markowska, Magdalena
Advanced Seminar in Entrepreneurship, Chamonix, France, March 16-18, 2008
Markowska, Magdalena