"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Malin Nygren

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Studievägledare vid Statsvetenskapliga institutionen Roll: Studievägledare
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är studie- och programvägledare för:

Politices kandidatprogrammet

Programmet för internationell kris- och konflikthantering

Masterprogrammet i statsvetenskap 

Masterprogrammet i krishantering och fredsbyggande

samt alla våra fristående kurser

Jag är även kontaktperson för studenter med särskilt stöd.

Till mig kan du vända dig med frågor som rör din personliga studiesituation, studieuppehåll, studieavbrott, individiuell studieplanering, behörighetsfrågor mm. 

Studievägledare har tystnadsplikt och lämnar inte vidare uppgifter om en students personliga förhållanden.