"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mareike Jendis

Jag är lektor i tyska med inrikting mot litteraturvetenskap. Jag undervisar i ämnet tyska på grund- och avancerad nivå, men också inom olika lärarutbildningsprogram.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Tyska
Plats
Z, Mellangång samhällsvetarhuset lärarutbildningshuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina forskningsintressen är barn- och ungdomslitteratur samt språkutveckling i skolan. I samband med det senare var jag inblandad i ett forskingsprojekt kring främjandet av flerspråklig utveckling på en grundskola. Tillsammans med flera kollegor har vi skrivit en bok om språkande på fritidshemmet.

 

Malmö: Gleerups Utbildning AB 2022
Andersson, Birgit; Damber, Ulla; Hermansson, Carina; et al.
Education Inquiry, Routledge 2022, Vol. 13, (4) : 428-446
Damber, Ulla; Hermansson, Carina; Andersson, Birgit; et al.
Kinder-/Jugendliteratur und Medien in Forschung, Schule und Bibliothek (kjl&m), München: 2013, Vol. 2, (65) : 21-27
Jendis, Mareike
Studier i språk och litteratur från Umeå universitet, 14
Jendis, Mareike; Malmqvist, Anita; Valfridsson, Ingela
Kinder-/Jugendliteratur und Medien in Forschung, Schule und Bibliothek, München: Kopaed 2010, (1) : 40-45
Jendis, Mareike
Lesebar. Internet-Rezensionszeitschrift für Kinder- und Jugendliteratur der Arbeitsstelle für Leseforschung und Kinder- und Jugendmedien der Universität Köln, (mars)
Jendis, Mareike
Tove Jansson Rediscovered, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 2007 : 131-145
Jendis, Mareike
Kinder-/Jugendliteratur und Medien in Forschung, Schule und Bibliothek, München: Kopaed 2007, Vol. 59, (3) : 39-47
Jendis, Mareike
Den okände(?) grannen: Tysklandsrelaterad forskning i Sverige, Huddinge: Centrum för Tysklandsstudier/Zentrum für Deutschlandstudien, Södertörns Högskola 2005 : 269-277
Jendis, Mareike
Norden und Süden: Festschrift für Kjell-Åke Forsgren zum 65. Geburtstag, Umeå: Umeå universitet, Institutionen för moderna språk 2004 : 86-99
Jendis, Mareike
Skrifter från moderna språk, 12
Mareike, Jendis; Malmqvist, Anita; Valfridsson, Ingela