Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Marek Perlinski

Marek Perlinski

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 5, Biblioteksgränd 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
2017
Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practices, Bristol: Policy Press 2017 : 175-189
Mandrysz, Witold; Perlinski, Marek; Evertsson, Lars
2017
Social and caring professions in European welfare states: policies, services and professional practices, Bristol: Policy Press 2017 : 147-160
Pawlas-Czyz, Sabina; Evertsson, Lars; Perlinski, Marek
2017
Praca Socjalna, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej 2017, Vol. 4, (32) : 11-34
Perlinski, Marek; Morén, Stefan; Björn, Blom
2015
Socialvetenskaplig tidskrift, Lund: Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) 2015, Vol. 22, (1) : 22-43
Morén, Stefan; Perlinski, Marek; Blom, Björn
2015
SVUF-konferens (Svenska utvärderingsföreningen), Stockholm 2015-10-8/9
Perlinski, Marek
2014
Research reports in social work, 56
Andersson-Långdahl, Gun-Eva; Blom, Björn; Ericsson, Agneta; et al.
2014
The 4th European Conference for Social Work Research, the Free University of Bozen-Bolzano and European Academy Bozen-Bolzano, 15-17 April 2014
Blom, Björn; Evertsson, Lars; Perlinski, Marek; et al.
2014
Nordic FORSA and NASSW Symposium In Search of Culture in Social Work/Malmö, Sweden/October 8-10, 2014
Morén, Stefan; Blom, Björn; Perlinski, Marek
2013
Umeå universitet 2013
Andersson-Långdahl, Gun-Eva; Blom, Björn; Ericson, Agneta; et al.
2013
Stefan Moren
Morén, Stefan; Blom, Björn; Perlinski, Marek
2013
Kunskap i socialt arbete: Om villkor, processer och användning, Stockholm: Natur och kultur 2013 : 180-192
Perlinski, Marek
2013
Journal of Social Work, Sage Publications 2013, Vol. 13, (5) : 508-532
Perlinski, Marek; Blom, Björn; Morén, Stefan
2013
SVUF konferens 2013 "Utvärdering i politiken och politiken i utvärdering". Stockholm, 13-15 november 2013. SVUF är förkortning för Svenska utvärderingsföreningen.
Perlinski, Marek; Morén, Stefan; Blom, Björn
2012
Nordisk FORSA-konferens, Partnership in social work – active collaboration with different actors, Trondheim 4 – 6 oktober 2012
Morén, Stefan; Blom, Björn; Perlinski, Marek
2011
Tidskriften Socionomen, Stockholm: Akademikerförbundet SSR 2011, (4) : 12-16
Blom, Björn; Morén, Stefan; Perlinski, Marek
2011
Människor Möten Makt : 32-
Perlinski, Marek; Blom, Björn; Morén, Stefan
2011
Administration in Social Work, Taylor & Francis 2011, Vol. 35, (1) : 60-87
Perlinski, Marek; Blom, Björn; Morén, Stefan; et al.
2010
Socialvetenskaplig tidskrift, Lund: Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) 2010, (2) : 189-209
Morén, Stefan; Blom, Björn; Lundgren, Minna; et al.
2010
Morén, Stefan; Blom, Björn; Perlinski, Marek
2010
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, 66
Perlinski, Marek
2010
Att vara socionom: från utbildad till erfaren, Lund: Studentlitteratur 2010 : 113-131
Perlinski, Marek
2009
Dilemmas for human services 2009 : Papers presented at: the 13th International Research Conference “Breaking Down the Barriers”, Staffordshire University, 10 - 11 September 2009 (revised version October 2009)
Blom, Björn; Perlinski, Marek; Morén, Stefan
2009
Socialvetenskaplig tidskrift, Göteborg: Förbundet För Forskning i Socialt Arbete 2009, (2) : 162-183
Lundgren, Minna; Blom, Björn; Morén, Stefan; et al.
2009
Att forska i socialt arbete: Utmaningar, förhållningssätt och metoder, Studentlitteratur 2009 : 31-59
Perlinski, Marek
2009
"Socialt arbete som profession och passion - kunskapsbas och tillämpning": 25-26 mars, Örebro : 1-47
Perlinski, Marek; Blom, Björn; Morén, Stefan
1990
Industrisamhälle i omvandling: Människor, arbete och socialt liv i en svensk industristad från femtiotal till åttiotal, Stockholm: Carlssons Bokförlag 1990 : 209-253
Perlinski, Marek

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2018 till 31 december 2025