"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Margareta Blomdahl Thorén

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för odontologi Enhet: Protetik, Tandläkarutbildningen
Plats
1A, våning 8, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå
Biomaterial Investigations in Dentistry, Vol. 6, (1) : 54-60
Kou, Wen; Gabrielsson, Klas; Borhani, Adrian; et al.
Acta Odontologica Scandinavica, TAYLOR & FRANCIS LTD 2019, Vol. 77, (4) : 296-302
Lundegren, Nina; Sohrabi, Melvin M.; Molin Thorén, Margareta; et al.
Journal of Oral Rehabilitation, John Wiley & Sons 2019, Vol. 46, (2) : 179-188
Pettersson, Mattias; Pettersson, Jean; Johansson, Anders; et al.
Biomaterial Investigations in Dentistry, Taylor & Francis 2019, Vol. 6, (1) : 35-42
Ågren, Martin; Kou, Wen; Molin Thorén, Margareta
Clinical Oral Implants Research, John Wiley & Sons 2018, Vol. 29, (6) : 603-611
Karlsson, Karolina; Derks, Jan; Håkansson, Jan; et al.
Journal of Biomedical Materials Research. Part A, John Wiley & Sons 2018, (9) : 2518-2530
Pettersson, Mattias; Pettersson, Jean; Molin Thorén, Margareta; et al.
Journal of Periodontal Research, John Wiley & Sons 2017, Vol. 52, (1) : 21-32
Pettersson, Mattias; Kelk, Peyman; Belibasakis, G. N.; et al.
Acta Biomaterialia Odontologica Scandinavica, Taylor & Francis 2017, Vol. 3, (1) : 63-73
Pettersson, Mattias; Pettersson, Jean; Molin Thorén, Margareta; et al.
International Journal of Prosthodontics, Vol. 28, (2) : 179-180
Falk, Anders; von Steyern, Per Vult; Franssori, Håkan; et al.
Tandläkartidningen, Sveriges Tandläkarförbund 2008, Vol. 100, (5) : 74-79
Dijken, Jan W.V. van; Ardlin, Berit; Tillberg, Anders; et al.
International Journal of Prosthodontics, Hanover Park: Quintessence Publishing 2008, Vol. 21, (3) : 223-227
Molin, Margareta K; Karlsson, Stig L
Acta odontologica Scandinavica, Vol. 65, (6) : 331-4
Ahlgren, Camilla; Molin, Margareta; Lundh, Thomas; et al.
The International Journal of Prosthodontics, Vol. 20, (1) : 89-91
Molin, Margareta; Onesti, MP; Pettersson, TB; et al.
Acta Odontologica Scandinavica, Vol. 64, (4) : 227-30
Derand, Tore; Molin, Margareta; Kvam, Ketil
Journal of Oral Rehabilitation, Vol. 33, (2) : 117-124
Kou, Wen; Molin, Margareta; Sjögren, Göran
Dental Materials, Vol. 21, (12) : 1158-62
Derand, Tore; Molin, Margareta; Kvam, Ketil
Dental Materials, Vol. 21, (5) : 476-482
Sundh, Anders; Molin, Margareta; Sjögren, Göran
International Journal of Prosthodontics, Vol. 17, (2) : 241-246
Sjögren, Göran; Molin, Margareta; van Dijken, Jan
International Journal of Prosthodontics, Vol. 16, (3) : 283-9
Holm, Charlotta; Tidehag, Per; Tillberg, Anders; et al.