"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Brohlin

Jag forskar om cellterapi/avancerad cellterapi som innebär att celler används för att behandla olika sjukdomstillstånd.

Kontakt

Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för klinisk mikrobiologi Enhet: Biomedicinsk laboratorievetenskap
Plats
Biologihuset (BML), Biomedicinsk Laboratorievetenskap Umeå universitet, 901 85 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för medicinsk och translationell biologi Enhet: Lärare A-flygeln, Grupp Mikael Wiberg
Plats
hus H, Biologihuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är lektor med förenad klinisk anställning kopplad till Region Västerbotten, där är jag kopplad till Laboratoriemedicin, Vävnadsinrättningen samt att jag har ett nationellt uppdrag som verksamhetsrepresentant för Vävnadsrådet och VOG Cell. VOG Cell bedriver nationell samordning kring frågor som rör cellterapiverksamhet inklusive läkemedel för avancerad terapi (ATMP) inom offentlig sjukvård.

Jag disputerade 2011 inom cellterapi och nervläkning där jag kunde se att odlade humana celler från benmärg kunde påskynda nervregeneration efter odling. Efter disputationen var jag med att bygga upp Hornhinnebanken vid NUS, en verksamhet som baseras på att donerade hornhinnor transplanteras för att ersätta skadad vävnad i ögat. Jag har tidigare en medicine licentiat inom medicinsk kemi och fibrinolys (1996).

Forskning

Cellterapi eller avancerad cellterapi (ATMP) innebär att celler eller celler som behandlats väsentligt, används som läkemedel för att behandla olika typer av specifika sjukdomstillstånd. Detta är ett mycket intressant område som är under stark utveckling och ger möjligheter till nya behandlingar.

Mesenkymala stamceller (MCS) är en typ av stamcell som kan renas fram från olika typer av vävnader. Genom att använda MSC från benmärg och fettväv kan vi undersöka hur deras förmåga påverkar regeneration av nerver och dess förmåga att bilda nya blodkärl i skadade områden. Tidigare resultat har visat att cellerna kan överleva och bibehålla sin biologiska funktion. Vi har även sett att exosomer, som kan liknas vid små budbärare som utsöndras från celler och spelar en nyckelroll i kommunikationen mellan celler, kan renas fram genom specifika metoder och är viktiga i reparationen av skadad vävnad.

Idag kan endast små nervskador behandlas och vid större nervskador finns inga tillfredsställande behandlingsalternativ. Nerver från andra delar av kroppen används för att överlappa nervskadan vilket ger en ny skada liksom känselbortfall och förlust av motorik. Det övergripande syftet med vårt arbete är att utveckla en avancerad terapeutisk produkt (ATMP) för behandling av perifera nervskador, baserat på bio-funktionella behållare som med hjälp av celler eller med exosomer kan hjälpa den skadade nerven att regenerera. Denna translationella forskning har en stor betydelse för att i slutändan ge en mer säker behandling för att hjälpa patienter med nervskador samt även kunna tillämpas vid olika typer av andra indikationer, till exempel vid mjukdelskirurgi. Studier pågår även att utveckla en säkrare behandling genom att byta ut det traditionella kalvserumet mot ett serum - och xeno-fritt alternativ vid odling av cellerna på laboratoriet.

Förutom att utveckla stamcellsbehandlingar för perifera nervskador, öppnar den här forskningen också nya möjligheter att användas för andra indikationer, där en kombination av biodegraderbara behållare och stamceller eller exosomer kan användas som nya behandlingsmetoder.

International Journal of Molecular Sciences, MDPI 2022, Vol. 23, (15)
Kumar Kuna, Vijay; Lundgren, André; Anerillas, Luis Oliveros; et al.
Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, Elsevier 2021, Vol. 74, (10) : 2759-2767
Lauvrud, Anne Therese; Gümüsçü, Rojda; Wiberg, Rebecca; et al.
Cell and Tissue Research, Springer 2020, Vol. 380 : 93-105
Qu, Chengjuan; Brohlin, Maria; Kingham, Paul J.; et al.
Cell Medicine, Vol. 10 : 1-13
McGrath, Aleksandra M.; Brohlin, Maria; Wiberg, Rebecca; et al.
Cytotherapy, ELSEVIER SCI LTD 2017, Vol. 19, (5) : 629-639
Brohlin, Maria; Kelk, Peyman; Wiberg, Mikael; et al.
PLOS ONE, San Francisco: Public Library of Science 2012, Vol. 7, (9) : e45052-
Brohlin, Maria; Kingham, Paul; Novikova, Liudmila; et al.
Neuroscience Letters, Elsevier 2012, Vol. 516, (2) : 171-176
McGrath, Aleksandra M; Brohlin, Maria; Kingham, Paul J; et al.
Umeå University medical dissertations, 1433
Brohlin, Maria
Cytotherapy, Vol. 13, (7) : 873-887
Novikova, Liudmila N; Brohlin, Maria; Kingham, Paul J; et al.
Neuroscience research, Vol. 64, (1) : 41-49
Brohlin, Maria; Mahay, Daljeet; Novikov, Lev N; et al.
Biomaterials, Vol. 29, (9) : 1198-1206
Novikova, Liudmila N; Pettersson, Jonas; Brohlin, Maria; et al.
Biochimica et Biophysica Acta, Vol. 1209, (2) : 191-202
Björquist, P; Brohlin, Maria; Ehnebom, J; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Jag undervisar vid Biomedicinsk analytikerprogrammet.