Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Laboratoriet för Nervreparation och Cellterapi

Vår forskargrupp använder sig av vävnadsnybildande principer för att öka förståelsen för hur perifera nervskador och ryggmargskador kan repareras.

Vi kombinerar celler med olika ursprung (däribland stamceller) och biomaterial för att konstruera optimala förhållanden för att reparera skador i nervsystemet. Vi tillämpar in vitro och in vivo modeller för att undersöka vilka biologiska reaktioner som befrämjar nervläkning. Vårt mål är att utveckla nya terapeutiska metoder för att öka nervcellers överlevnad och läkning, samt reducera atrofi av målorgan. Vi använder oss av magnetresonanskamera (MRI, en icke-invasiv undersökningsmetod för att mäta nervskadeläkningsprocessen), olika biokemiska och molekylärbiologiska metoder för att evaluera effektiviteten av våra behandlingsmetoder. Vår translationella forskningsinriktning är ytterligare förstärkt med förfogandet över laboratorier för human cellodling på Norrlands Universitetssjukhus (NUS) i Umeå. För att läsa mer om de specifika forskningsprojekten, hänvisar vi till vår engelska hemsida.

Forskningsledare

Mikael Wiberg
Professor, senior
E-post
E-post
Telefon
090-786 50 24