"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Eriksson

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för fysiologisk botanik Enhet: Umeå Plant Science Centre - UmU
Plats
KB.K3 (Fys. Bot.), Artedigränd 7, Fysiologisk botanik, UPSC, KB.K3 (B3.46.43) Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jordens rotation ger regelbundna förändringar i ljus och temperatur mellan dag och natt. De flesta organismer har utvecklat en inre biologisk klocka med en period på c:a 24 timmar, som kan förutsäga och anpassa organismen till återkommande förändringar i miljön. Den så kallade cirkadiska klockan ger en effektiv anpassning av fysiologiska och metaboliska processer till de tidpunkter då de kan utföras bäst. Den inre biologiska klockan har stor betydelse för dagliga anpassningar av metabolism, utveckling och tillväxt, liksom säsongstyrda processer som blomning och knoppsättning. Vi har dessutom funnit att klockproteiner styr temperatur reglerade funktioner. Vi använder flera typer av växter för att förstå hur växtklockan fungerar och dess reglering av olika processer. I min forskar grupp have vi t.ex. genom att använda klockmutanter i hybridasp, visat att en funktionell inre klocka är nödvändig för tajming för tillväxt under optimala, långa dagar samt tillväxtavslutning på hösten, frystålighet och trädens 'uppvaknande' ur knoppvila vid knoppsprickning. 

Knoppsprickning är temperaturberoende och kritisk för tillväxt hos perenna växter; en tidig start ger förutsättningar för ökad tillväxt men en ökad risk för frysskador och förlust av biomasseproduktion. Perenner behöver dock kylan för att starta tillväxt, och om de inte får det blir tillväxten mycket reducerad och knoppsprickningen slumpmässig. Förståelse av vilka mekanismer som styr knoppvila och perenners behov av kyla är nödvändig för att genom förädling anpassa träd till olika klimat och för att kunna styra knoppsprickningen av viktiga grödor (skogs- och frukträd, bärbuskar, druvor) som är perenna. 

För mer detaljerad information, Maria Eriksson@UPSC

Plant circadian networks: methods and protocols, Humana Press 2022 : 227-242
Johansson, Mikael; Ibáñez, Cristian; Takata, Naoki; et al.
Plant circadian networks: methods and protocols, Humana Press 2022 : 215-226
Johansson, Mikael; Takata, Naoki; Ibáñez, Cristian; et al.
Frontiers in Plant Science, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 13
Jurca, Manuela; Sjölander, Johan; Ibáñez, Cristian; et al.
Tree Physiology, Oxford University Press 2021, Vol. 41, (4) : 657-678
Singh, Rajesh Kumar; Bhalerao, Rishikesh P.; Eriksson, Maria E.
New Phytologist, Vol. 218, (4) : 1491-1503
Ding, Jihua; Böhlenius, Henrik; Rühl, Mark Georg; et al.
Plant, Cell and Environment, John Wiley & Sons 2018, Vol. 41, (6) : 1468-1482
Edwards, Kieron D.; Takata, Naoki; Johansson, Mikael; et al.
Physiologia Plantarum, John Wiley & Sons 2018, Vol. 162, (1) : 123-134
Michelson, Ingrid H.; Ingvarsson, Pär K.; Robinson, Kathryn M.; et al.
Encyclopedia of Life Sciences: Biological Sciences, Chichester: John Wiley & Sons 2016 : 1-10
McWatters, Harriet G
Plant Physiology, Vol. 171, (2) : 1392-1406
Norén, Louise; Kindgren, Peter; Stachula, Paulina; et al.
New Phytologist, Vol. 205, (3) : 1288-1295
Eriksson, Maria E.; Hoffman, Daniel; Kaduk, Mateusz; et al.
Plant Circadian Networks: Methods in Molecular Biology, New York: Springer 2014 : 297-311
Johansson, Mikael; Ibáñez, Cristian; Takata, Naoki; et al.
Plant Circadian Networks: Methods and Protocols, New York: Springer Science+Business Media B.V. 2014 : 313-324
Johansson, Mikael; Takata, Naoki; Ibáñez, Cristian; et al.
Plant, Cell and Environment, Vol. 35, (10) : 1707-1728
Cooke, Janice E. K.; Eriksson, Maria E.; Junttila, Olavi
Plant Methods, Vol. 8 : 30-
Takata, Naoki; Eriksson, Maria E.
Genome Biology, Vol. 12 : R28-
Ashelford, Kevin; Eriksson, Maria E; Allen, Christopher M; et al.
Current opinion in plant biology, Vol. 14, (6) : 731-737
Eriksson, Maria E.; Webb, Alex A. R.
Plant Physiology, Vol. 155, (4) : 2108-2122
Johansson, Mikael; McWatters, Harriet G; Bako, Laszlo; et al.
Plant, Cell and Environment, Vol. 33, (8) : 1298-1313
Hoffman, Daniel E.; Jonsson, Pär; Bylesjö, Max; et al.
Plant Physiology, ASPB Publications 2010, Vol. 153, (4) : 1823-1833
Ibáñez, Cristian; Kozarewa, Iwanka; Johansson, Mikael; et al.
Plant Molecular Biology, Vol. 73, (1-2) : 143-56
Kozarewa, Iwanka; Ibáñez, Cristian; Johansson, Mikael; et al.
eLS
McWatters, Harriet G; Eriksson, Maria E
Plant Physiology, Vol. 140, (3) : 933-45
Kevei, Eva; Gyula, Péter; Hall, Anthony; et al.

Forskningsprojekt

1 februari 2023 till 31 januari 2025