"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Statistisk inlärning för tidsanpassad skogsskötsel

Post-doc projekt Statistisk inlärning för tidsanpassad skogsskötsel

Detta projekt ingår i den tvärvetenskapliga forskningsmiljön, Icelab (Integrated Science Lab). Projektets syfte är att utveckla stastiska inlärningsmetoder och den cirkadianska klockans roll med användning och utångspunkt från cirkadianska klockans gener uttryck till tillväxt, med fokus på förklarabarhet och tolkningsbarhet av våra modeller.

Projektansvarig

Jun Yu
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 27
Maria Eriksson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 08

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-02-01 2025-01-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Institutionen för fysiologisk botanik, Institutionen för matematik och matematisk statistik

Forskningsområde

Botanik, Matematik, Statistik

Externa finansiärer

Kempestiftelserna

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-11-17