"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Persson

Universitetslektor inom ffa sjuksköterskeprogrammet men även i specialist sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad
Plats

Hej! Jag heter Maria Persson. Jag är sjuksköterska och arbetar nu som universitetslektor på institutionen för omvårdnad. Jag undervisar framförallt inom sjuksköterskeprogrammet på grundnivå men även i specialist sjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre. Min forskning berör framförallt området vård av äldre personer.

Min kliniska erfarenhet som sjuksköterska har jag framförallt som sjuksköterska inom på rehabiliteringskliniken vid Piteå Älvdals sjukhus i Piteå samt inom ortopedisk rehabilitering på geriatriken här i Umeå.

Jag disputerade 2004 och mitt avhandlingsarbete handlade om delirium (akut förvirringstillstånd) hos äldre patienter som drabbats av cervikal höftfraktur. Jag titta på om delirium är associerad med olika riskfaktorer, demensutveckling och en ökad dödlighet samt om ett multifaktoriellt interventionsprogram/vårdprogram kan minska förekomsten av delirium och förbättra prognosen. 

 

Forskningsområde:
Orto-Ger höftfraktur studien
, utvärdera om ett förbättrat ortoped-geriatriskt omhändertagande för patienter med höftfraktur kan minska postoperativa komplikationer (framförallt akut förvirring) samt förbättra prognosen. 

International Journal of Geriatric Psychiatry, John Wiley & Sons 2018, Vol. 33, (4) : 623-632
Olofsson, Birgitta; Persson, Maria; Bellelli, G.; et al.
Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, Sage Publications 2012, Vol. 25, (3) : 162-169
Lundström, Maria; Stenvall, Michael; Olofsson, Birgitta
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 54, (3) : E284-E289
Stenvall, Michael; Berggren, Monica; Lundström, Maria; et al.
Orthopedic Nursing, Vol. 28, (6) : 305-313
Olofsson, Birgitta; Stenvall, Michael; Lundström, Maria; et al.
Äldrecentrum Västerbotten, 2007:2
Stenvall, Michael; Olofsson, Birgitta; Nyberg, Lars; et al.
Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, Vol. 20, (3) : 166-171
Edlund, Agneta; Lundström, Maria; Sandberg, Olov; et al.
Aging Clinical and Experimental Research, Vol. 19, (3) : 178-186
Lundström, Maria; Olofsson, Birgitta; Stenvall, Michael; et al.
Journal of Clinical Nursing, Vol. 16, (11) : 2027-2038
Olofsson, Birgitta; Stenvall, Michael; Lundström, Maria; et al.
Osteoporosis International, Vol. 18, (2) : 167-175
Stenvall, Michael; Olofsson, Birgitta; Lundström, Maria; et al.
Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology, Vol. 19, (2) : 83-90
Edlund, Agneta; Lundström, Maria; Karlsson, Stig; et al.
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 43, (3) : 389-399
Stenvall, Michael; Olofsson, Birgitta; Lundström, Maria; et al.
Journal of The American Geriatrics Society, Vol. 53, (4) : 622-628
Lundström, Maria; Edlund, Agneta; Karlsson, Stig; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 19, (2) : 119-127
Olofsson, Birgitta; Lundström, Maria; Borssén, Bengt; et al.
Age and Ageing, Vol. 34, (3) : 294-297
Stenvall, Michael; Elinge, Eva; von Heideken Wågert, Petra; et al.
Umeå University medical dissertations, 909
Lundström, Maria
SFAI-tidningen, Vol. 9 : 50-55
Gustafson, Yngve; Lundström, Maria; Edlund, Agneta; et al.
Journal of The American Geriatrics Society, Vol. 51, (7) : 1002-1006
Lundström, Maria; Edlund, Agneta; Bucht, Gösta; et al.
Tidsskrift for Den norske lægeforening, Vol. 122, (8) : 810-814
Gustafson, Yngve; Lundström, Maria; Bucht, G; et al.
Journal of The American Geriatrics Society, Vol. 49, (10) : 1335-1340
Edlund, Agneta; Lundström, Maria; Brännström, Benny; et al.
Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, Vol. 10, (5) : 325-329
Edlund, A; Lundström, Maria; Lundström, G; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 13, (3) : 193-200
Lundström, Maria; Edlund, Agneta; Lundström, Gudrun; et al.

Utbildningsområde:
Geriatrisk omvårdnad och akut förvirringstillstånd (delirium) både på grundnivå och inom specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot vård av äldre. Vetenskapliga metodkurser grund och avancerad nivå.  Klinisk lärare till studenter i på verksamhetsförlag utbildning (VFU) inom geriatrik och kommunens äldreomsorg. Jag handleder även uppsatser på såväl grund- som avancerad nivå.