"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Wiklund

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskarstuderande till Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 3
Plats
Naturvetarhuset plan 3, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå
Linguistic Landscapes and Educational Spaces, Channel View Publications 2021 : 190-210
Sullivan, Kirk P. H.; Waldmann, Christian; Wiklund, Maria
Linguistic landscapes and educational spaces, Bristol: Multilingual Matters 2021 : 193-213
Sullivan, Kirk P.H.; Waldmann, Christian; Wiklund, Maria
Universitetspedagogiska konferensen 2015: gränslös kunskap, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2015 : 27-29
Gruffman Cruse, Ewa; Lundahl, Lisbeth; Malmros, Bengt; et al.