Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Maria Wisselgren

Maria Wisselgren

Jobbar som utredare på CEDAR, en befattning med mångskiftande arbetsuppgifter och roller. Är även involverad i två olika projekt som gästforskare. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Norra Beteendevetarhuset, 4 tr, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har jobbat som utredare vid CEDAR sedan 2006. Dessförinnan disputerade jag 2005 i historia vid Umeå universitet, med inriktning mot historisk demografi, med avhandlingen "Att föda barn: från privat till offentlig angelägenhet. Förlossningsvårdens institutionalisering i Sundsvall 1900-1930".

Befattningen som utredare på en forsknings- och infrastrukturenhet är berikande, mångbottnat och omfattar många olika roller. Jag har under åren som utredare jobbat i många skilda projekt som handlat om allt från länkning av historiska källor i databaser till att skriva en handbok om släktforskning i Sápmi.

I rollen som datauttagssamordnare har jag kontakt med såväl nationella som internationella forskare som är intresserade av att göra datauttag från någon av de historiska databaser som finns på CEDAR. I rollen som forskningssamordnare samordnar jag exempelvis seminarieverksamheten vid CEDAR, gästforskarbesök, m.m.

Jag har även möjlighet att bedriva viss forskning i min tjänst, vilket är väldigt stimulerande. För tillfället är jag med i forskningsprojektet "Kolonisation och hälsa", med Per Axelsson som projektledare, där jag har fått chansen att fortsätta forskningen om förlossningsvårdens institutionalisering i Sverige, med särskilt fokus på Sápmi, under 1900-talets första hälft.

I ett annat projekt, Lotta Vikströms ERC-project DISLIFE, undersöker jag hur svenska myndigheter fört statistik över olika former av funktionsnedsättning i Sverige under perioden 1860 till 1930.

CEDAR Working Papers, 2021:8
Wisselgren, Maria J.; Vikström, Lotta
Three centuries of northern population censuses, Abingdon: Routledge 2018 : 61-86
Axelsson, Per; Wisselgren, Maria J.
Sveriges släktforskarförbunds handböcker, 12
Samiska Rötter: släktforska i svenska Sápmi, Solna: Sveriges släktforskarförbund 2016 : 5-7
Axelsson, Per; Engberg, Elisabeth; Lantto, Patrik; et al.
The History of the Family, London: Routledge 2016, Vol. 21, (1) : 61-86
Axelsson, Per; Wisselgren, Maria J.
Samiska rötter: släktforska i svenska Sápmi, Stockholm: Sveriges Släktforskarförbund 2016 : 29-42
Wisselgren, Maria J.; Silversparf, Agneta
Historical Methods, Taylor & Francis Group 2014, Vol. 47, (3) : 138-151
Wisselgren, Maria J.; Edvinsson, Sören; Berggren, Mats; et al.
Historiens mångfald: presentation av pågående forskning vid institutionen för historiska studier Umeå universitet, Umeå: Institutionen för historiska studier, Umeå universitet 2004 : 154-166
Wisselgren, Maria J.