"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maria Wisselgren

Utredare och uttagssamordnare på CEDAR, som har disputerat i historia med inriktning mot historisk demografi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Norra Beteendevetarhuset, 4 tr, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har jobbat som utredare vid CEDAR sedan 2006. Dessförinnan disputerade jag i historia vid Umeå universitet, med inriktning mot historisk demografi, med avhandlingen "Att föda barn: från privat till offentlig angelägenhet. Förlossningsvårdens institutionalisering i Sundsvall 1900-1930".

Befattningen som utredare på en forsknings- och infrastrukturenhet är mångbottnad. Jag har jobbat i skilda projekt som handlat om allt från länkning av historiska källor i databaser till att skriva en handbok om släktforskning i Sápmi. I rollen som datauttagssamordnare har jag kontakt med forskare världen över, som vill beställa data från någon av CEDAR:s databaser. 

Jag har även möjlighet att bedriva viss forskning i min tjänst. Inom ramen för professor Lotta Vikströms ERC-project DISLIFE, har vi exempelvis undersökt hur svenska myndigheter fört statistik över olika former av funktionsnedsättning i Sverige under perioden 1860 till 1930.

I docent Per Axelssons forskningsprojektet "Kolonisation och hälsa", har jag haft möjlighet att fortsätta forskningen om förlossningsvårdens institutionalisering i Sverige, med särskilt fokus på Sápmi, under 1900-talets första hälft.

Historical Methods, Routledge 2023, Vol. 56, (2) : 63-76
Wisselgren, Maria J.; Vikström, Lotta
CEDAR Working Papers, 2021:8
Wisselgren, Maria J.; Vikström, Lotta
Three centuries of northern population censuses, Abingdon: Routledge 2018 : 61-86
Axelsson, Per; Wisselgren, Maria J.
Sveriges släktforskarförbunds handböcker, 12
Axelsson, Per; Engberg, Elisabeth; Lantto, Patrik; et al.
Samiska Rötter: släktforska i svenska Sápmi, Solna: Sveriges släktforskarförbund 2016 : 5-7
Axelsson, Per; Engberg, Elisabeth; Lantto, Patrik; et al.
The History of the Family, London: Routledge 2016, Vol. 21, (1) : 61-86
Axelsson, Per; Wisselgren, Maria J.
Samiska rötter: släktforska i svenska Sápmi, Stockholm: Sveriges Släktforskarförbund 2016 : 29-42
Wisselgren, Maria J.; Silversparf, Agneta
Historical Methods, Taylor & Francis Group 2014, Vol. 47, (3) : 138-151
Wisselgren, Maria J.; Edvinsson, Sören; Berggren, Mats; et al.
Historiens mångfald: presentation av pågående forskning vid institutionen för historiska studier Umeå universitet, Umeå: Institutionen för historiska studier, Umeå universitet 2004 : 154-166
Wisselgren, Maria J.