"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Marie Olsson

Arbetar som HR-samordnare på Statsvetenskap, Centrum för skolledarutveckling och UCGS.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Förvaltningshuset, plan 3, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Stöd till prefekt/motsv och medarbetare i HR-frågor som t ex tolkning och tillämpning av lagar och avtal/policys, rekrytering av lärare/forskare och TA-personal, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering, facklig samverkan, personaladministrativa frågor mm.

Jag har en kandidatexamen från programmet för personal-och arbetslivsfrågor vid Umeå universitet 2009 och har kompletterat min examen med fördjupande kurser i Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar, Diskriminering i arbetslivet, Arbetsrätt, samt Att förstå och hantera stress.