Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Märit Simonsson

Märit Simonsson

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Museologi, Konst- och bildvetenskap
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré), B111 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag undervisar i museologi och konst- och bildvetenskap.

Jag hade tidigare en postdok-tjänst i museologi vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet. I mitt nuvarande projekt utforskar jag autenticitet i fiktionsutställningar, specifikt utställningar som handlar om film och TV-serier, samt dessa utställningars utveckling och funktion i en större museikontext. Projektet baseras delvis på analyser av en turnerande utställning om serien Game of Thrones.

Jag var anställd som doktorand i museologi vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper 2010–2014. I mitt avhandlingsarbete undersökte jag upplevelser och meningsskapande i museer med utgångspunkt i rumsutformningens och rumslighetens inverkan på museibesökare. Studieobjekten utgjordes av fem konst- och kulturhistoriska museer i Rom.

Dagens Nyheter
Adman, Per; Bergquist, Ann-Kristin; Bonnedahl, Karl Johan; et al.
Museumsutstillinger: å forstå, skape og vurdere natur- og kulturhistoriske utstillinger, Trondheim: Museumsforlaget AS 2017 : 67-80
Simonsson, Märit
Humanistportalen
Simonsson, Märit
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Kungliga Gustav Adolfs Akademien 2015, (2-3) : 148-151
Simonsson, Märit
UtställningsEstetiskt Forum
Simonsson, Märit
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, Vol. 21, (2) : 37-39
Simonsson, Märit
Mitt i metoden: kulturvetenskapliga reflektioner, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet 2012 : 59-69
Simonsson, Märit
RIG: Kulturhistorisk tidskrift, Stockholm: Föreningen för svensk kulturhistoria i samarbete 2011, (3) : 129-140
Simonsson, Märit