Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon

Mats Ryberg

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som överläkare till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för medicin
Plats
1A, målpunkt B41, plan 4, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå
2020
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 14
Bergman, Frida; Matsson-Frost, Tove; Jonasson, Lars S.; et al.
2020
European Journal of Endocrinology, Bioscientifica 2020, Vol. 182, (4) : 447-457
Stomby, Andreas; Otten, Julia; Ryberg, Mats; et al.
2019
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 8, (2)
Otten, Julia; Andersson, Jonas; Ståhl, Jens; et al.
2019
European Journal of Endocrinology, Bioscientifica 2019, Vol. 180, (6) : 417-427
Otten, Julia; Ryberg, Mats; Mellberg, Caroline; et al.
2019
European Journal of Endocrinology, Bioscientifica 2019, Vol. 180, (5) : 329-338
Stomby, Andreas; Salami, Alireza; Dahlqvist, Per; et al.
2018
European Journal of Nutrition, Springer 2018, Vol. 57, (8) : 2877-2886
Blomquist, Caroline; Chorell, Elin; Ryberg, Mats; et al.
2018
European Journal of Clinical Nutrition, Nature Publishing Group 2018, Vol. 72, (1) : 124-129
Manousou, S.; Stål, M.; Larsson, Christel; et al.
2018
Diabetologia, Springer 2018, Vol. 61 : S97-S98
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, M.; et al.
2017
Obesity, Vol. 25, (5) : 892-900
Blomquist, Caroline; Alvehus, Malin; Burén, Jonas; et al.
2017
Diabetologia, Springer 2017, Vol. 60 : S233-S233
Otten, Julia; Ryberg, Mats; Mellberg, Caroline; et al.
2017
Cell Symposia Exercise Metabolism, 21-23 May, 2017, Gothenburg, Sweden
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
2017
Endokrindagarna, 1-3 februari 2017, Uppsala, Sweden
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
2017
Psychoneuroendocrinology, Elsevier 2017, Vol. 82 : 117-125
Ragnarsson, Oskar; Stomby, Andreas; Dahlqvist, Per; et al.
2016
International Journal of Cardiology, Vol. 216 : 92-96
Andersson, Jonas; Mellberg, Caroline; Otten, Julia; et al.
2016
Metabolomics, Springer 2016, Vol. 12, (5)
Chorell, Elin; Ryberg, Mats; Larsson, Christel; et al.
2016
International Journal of Obesity, Vol. 40, (5) : 747-753
Otten, Julia; Mellberg, Caroline; Ryberg, Mats; et al.
2015
Obesity Facts, Vol. 8 : 261-272
Boraxbekk, Carl-Johan; Stomby, Andreas; Ryberg, Mats; et al.
2015
International Journal of Obesity, Vol. 39, (5) : 814-819
Stomby, Andreas; Simonyte, Kotryna; Mellberg, Caroline; et al.
2014
European Journal of Clinical Nutrition, Nature Publishing Group 2014, Vol. 68, (3) : 350-7
Mellberg, Caroline; Sandberg, Susanne; Ryberg, Mats; et al.
2014
European Journal of Endocrinology, Vol. 171, (3) : 369-377
Nilsson, A G; Marelli, C; Fitts, D; et al.
2013
Journal of Internal Medicine, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 274, (1) : 67-76
Ryberg, Mats; Sandberg, Susanne; Mellberg, Caroline; et al.
2013
Journal of Internal Medicine, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 274, (1) : 67-76
Ryberg, Mats; Sandberg, Susanne; Mellberg, Caroline; et al.
2012
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Vol. 97, (2) : 473-481
Johannsson, G; Nilsson, AG; Bergthorsdottir, R; et al.
2012
Keystone symposium "Genetic and Molecular Basis of Obesity and Body Weight Regulation", Santa Fe, New Mexico, 29 Jan-3 Feb
Otten, Julia; Mellberg, Caroline; Hauksson, J; et al.
2012
Endokrindagarna i Örebro organiserat av Svenska Endokrinologföreningen, 1-3 februari
Otten, Julia; Mellberg, Caroline; Hauksson, J; et al.
2012
8th International Conference on Diet and Activity Methods, Rome, Italy, 14-17 May
Sandberg, Susanne; Lindahl, Bernt; Mellberg, Caroline; et al.
2012
12th International Congress of Behavioural Medicine, Budapest, Hungary, 29 August - 1 September 2012
Sandberg, Susanne; Mellberg, Caroline; Ryberg, Mats; et al.
2011
Hippocampus, Wiley-Liss, Inc. 2011, Vol. 21, (7) : 753-766
Persson, Jonas; Kalpouzos, Grégoria; Nilsson, Lars-Göran; et al.