"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mats Ryberg

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som överläkare till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för medicin
Plats
1A, målpunkt B41, plan 4, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, by1a, B41, NUS, 901 85 Umeå
International Journal of Obesity, Springer Nature 2022, Vol. 46, (10) : 1833-1839
Franklin, Karl A.; Lindberg, Eva; Svensson, Johan; et al.
Nutrients, MDPI 2021, Vol. 13, (3) : 1-15
Mårtensson, Alexander; Stomby, Andreas; Tellström, Anna; et al.
Endocrine Connections, Bioscientifica 2021, Vol. 10, (9) : 1101-1110
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 14
Bergman, Frida; Matsson-Frost, Tove; Jonasson, Lars S.; et al.
European Journal of Endocrinology, Bioscientifica 2020, Vol. 182, (4) : 447-457
Stomby, Andreas; Otten, Julia; Ryberg, Mats; et al.
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 8, (2)
Otten, Julia; Andersson, Jonas; Ståhl, Jens; et al.
European Journal of Endocrinology, Bioscientifica 2019, Vol. 180, (6) : 417-427
Otten, Julia; Ryberg, Mats; Mellberg, Caroline; et al.
European Journal of Endocrinology, Bioscientifica 2019, Vol. 180, (5) : 329-338
Stomby, Andreas; Salami, Alireza; Dahlqvist, Per; et al.
European Journal of Nutrition, Springer 2018, Vol. 57, (8) : 2877-2886
Blomquist, Caroline; Chorell, Elin; Ryberg, Mats; et al.
European Journal of Clinical Nutrition, Nature Publishing Group 2018, Vol. 72, (1) : 124-129
Manousou, S.; Stål, M.; Larsson, Christel; et al.
Diabetologia, Springer 2018, Vol. 61 : S97-S98
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, M.; et al.
Obesity, Vol. 25, (5) : 892-900
Blomquist, Caroline; Alvehus, Malin; Burén, Jonas; et al.
Diabetologia, Springer 2017, Vol. 60 : S233-S233
Otten, Julia; Ryberg, Mats; Mellberg, Caroline; et al.
Cell Symposia Exercise Metabolism, 21-23 May, 2017, Gothenburg, Sweden
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
Endokrindagarna, 1-3 februari 2017, Uppsala, Sweden
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
Psychoneuroendocrinology, Elsevier 2017, Vol. 82 : 117-125
Ragnarsson, Oskar; Stomby, Andreas; Dahlqvist, Per; et al.
International Journal of Cardiology, Vol. 216 : 92-96
Andersson, Jonas; Mellberg, Caroline; Otten, Julia; et al.
Metabolomics, Springer 2016, Vol. 12, (5)
Chorell, Elin; Ryberg, Mats; Larsson, Christel; et al.
International Journal of Obesity, Vol. 40, (5) : 747-753
Otten, Julia; Mellberg, Caroline; Ryberg, Mats; et al.
Obesity Facts, Vol. 8 : 261-272
Boraxbekk, Carl-Johan; Stomby, Andreas; Ryberg, Mats; et al.
International Journal of Obesity, Vol. 39, (5) : 814-819
Stomby, Andreas; Simonyte, Kotryna; Mellberg, Caroline; et al.
European Journal of Clinical Nutrition, Nature Publishing Group 2014, Vol. 68, (3) : 350-7
Mellberg, Caroline; Sandberg, Susanne; Ryberg, Mats; et al.
European Journal of Endocrinology, Vol. 171, (3) : 369-377
Nilsson, A G; Marelli, C; Fitts, D; et al.
Journal of Internal Medicine, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 274, (1) : 67-76
Ryberg, Mats; Sandberg, Susanne; Mellberg, Caroline; et al.
Journal of Internal Medicine, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 274, (1) : 67-76
Ryberg, Mats; Sandberg, Susanne; Mellberg, Caroline; et al.
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Vol. 97, (2) : 473-481
Johannsson, G; Nilsson, AG; Bergthorsdottir, R; et al.
Keystone symposium "Genetic and Molecular Basis of Obesity and Body Weight Regulation", Santa Fe, New Mexico, 29 Jan-3 Feb
Otten, Julia; Mellberg, Caroline; Hauksson, J; et al.
Endokrindagarna i Örebro organiserat av Svenska Endokrinologföreningen, 1-3 februari
Otten, Julia; Mellberg, Caroline; Hauksson, J; et al.
8th International Conference on Diet and Activity Methods, Rome, Italy, 14-17 May
Sandberg, Susanne; Lindahl, Bernt; Mellberg, Caroline; et al.
12th International Congress of Behavioural Medicine, Budapest, Hungary, 29 August - 1 September 2012
Sandberg, Susanne; Mellberg, Caroline; Ryberg, Mats; et al.
Hippocampus, Wiley-Liss, Inc. 2011, Vol. 21, (7) : 753-766
Persson, Jonas; Kalpouzos, Grégoria; Nilsson, Lars-Göran; et al.