"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mats Ryberg

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som överläkare till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Plats
Byggnad 1A, plan 4, målpunkt B41, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå
International Journal of Obesity, Springer Nature 2022, Vol. 46, (10) : 1833-1839
Franklin, Karl A.; Lindberg, Eva; Svensson, Johan; et al.
Nutrients, MDPI 2021, Vol. 13, (3) : 1-15
Mårtensson, Alexander; Stomby, Andreas; Tellström, Anna; et al.
Endocrine Connections, Bioscientifica 2021, Vol. 10, (9) : 1101-1110
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 14
Bergman, Frida; Matsson-Frost, Tove; Jonasson, Lars S.; et al.
European Journal of Endocrinology, Bioscientifica 2020, Vol. 182, (4) : 447-457
Stomby, Andreas; Otten, Julia; Ryberg, Mats; et al.
Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 8, (2)
Otten, Julia; Andersson, Jonas; Ståhl, Jens; et al.
European Journal of Endocrinology, Bioscientifica 2019, Vol. 180, (6) : 417-427
Otten, Julia; Ryberg, Mats; Mellberg, Caroline; et al.
European Journal of Endocrinology, Bioscientifica 2019, Vol. 180, (5) : 329-338
Stomby, Andreas; Salami, Alireza; Dahlqvist, Per; et al.
European Journal of Nutrition, Springer 2018, Vol. 57, (8) : 2877-2886
Blomquist, Caroline; Chorell, Elin; Ryberg, Mats; et al.
European Journal of Clinical Nutrition, Nature Publishing Group 2018, Vol. 72, (1) : 124-129
Manousou, S.; Stål, M.; Larsson, Christel; et al.
Diabetologia, Springer 2018, Vol. 61 : S97-S98
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, M.; et al.
Obesity, Vol. 25, (5) : 892-900
Blomquist, Caroline; Alvehus, Malin; Burén, Jonas; et al.
Diabetologia, Springer 2017, Vol. 60 : S233-S233
Otten, Julia; Ryberg, Mats; Mellberg, Caroline; et al.
Cell Symposia Exercise Metabolism, 21-23 May, 2017, Gothenburg, Sweden
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
Endokrindagarna, 1-3 februari 2017, Uppsala, Sweden
Otten, Julia; Stomby, Andreas; Waling, Maria; et al.
Psychoneuroendocrinology, Elsevier 2017, Vol. 82 : 117-125
Ragnarsson, Oskar; Stomby, Andreas; Dahlqvist, Per; et al.
International Journal of Cardiology, Vol. 216 : 92-96
Andersson, Jonas; Mellberg, Caroline; Otten, Julia; et al.
Metabolomics, Springer 2016, Vol. 12, (5)
Chorell, Elin; Ryberg, Mats; Larsson, Christel; et al.
International Journal of Obesity, Vol. 40, (5) : 747-753
Otten, Julia; Mellberg, Caroline; Ryberg, Mats; et al.
Obesity Facts, Vol. 8 : 261-272
Boraxbekk, Carl-Johan; Stomby, Andreas; Ryberg, Mats; et al.
International Journal of Obesity, Vol. 39, (5) : 814-819
Stomby, Andreas; Simonyte, Kotryna; Mellberg, Caroline; et al.
European Journal of Clinical Nutrition, Nature Publishing Group 2014, Vol. 68, (3) : 350-7
Mellberg, Caroline; Sandberg, Susanne; Ryberg, Mats; et al.
European Journal of Endocrinology, Vol. 171, (3) : 369-377
Nilsson, A G; Marelli, C; Fitts, D; et al.
Journal of Internal Medicine, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 274, (1) : 67-76
Ryberg, Mats; Sandberg, Susanne; Mellberg, Caroline; et al.
Journal of Internal Medicine, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 274, (1) : 67-76
Ryberg, Mats; Sandberg, Susanne; Mellberg, Caroline; et al.
Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Vol. 97, (2) : 473-481
Johannsson, G; Nilsson, AG; Bergthorsdottir, R; et al.
Keystone symposium "Genetic and Molecular Basis of Obesity and Body Weight Regulation", Santa Fe, New Mexico, 29 Jan-3 Feb
Otten, Julia; Mellberg, Caroline; Hauksson, J; et al.
Endokrindagarna i Örebro organiserat av Svenska Endokrinologföreningen, 1-3 februari
Otten, Julia; Mellberg, Caroline; Hauksson, J; et al.
8th International Conference on Diet and Activity Methods, Rome, Italy, 14-17 May
Sandberg, Susanne; Lindahl, Bernt; Mellberg, Caroline; et al.
12th International Congress of Behavioural Medicine, Budapest, Hungary, 29 August - 1 September 2012
Sandberg, Susanne; Mellberg, Caroline; Ryberg, Mats; et al.
Hippocampus, Wiley-Liss, Inc. 2011, Vol. 21, (7) : 753-766
Persson, Jonas; Kalpouzos, Grégoria; Nilsson, Lars-Göran; et al.