"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mia Lind

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Enheten för polisiärt arbete
Plats
Polisutbildningshuset, Humanioragränd 3 Umeå universitet, 907 36 Umeå

Utifrån min kriminologiska bakgrund handlar mitt avhandlingsarbete om polisens brottsförebyggande arbete. 

 

Tidigare publikationer: 

Silva & Lind (2020). Experiences of the Member States performing evaluations in projects and activties aimed at crime prevention. http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1437033&dswid=-2817 

 

Forskargrupper

Medlemmar
Kriminologi

Jag undervisar på Polisutbildningen i ämnen som är relaterade till kriminologi.