"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Kriminologi

Forskargrupp Inom denna forskargrupp studerar vi sociologiska aspekter av brottsliga fenomen, samt myndigheters och andra aktörers brottsförebyggande arbete.

För att få en djupare förståelse på hur brotten kan uppstå, upprätthållas och upphöra behöver man studera hur individers livsförlopp, relationer och inställningar utvecklas över tid, liksom hur individers beslutsfattande relaterar till strukturella och kulturella influenser på grupp-, organisations- och samhällsnivå, inklusive strategier för att minska brottsligheten. Våra forskningsprojekt har en tvärvetenskaplig ansats där vi drar nytta av kunskaper och metoder från olika discipliner utöver kriminologi, såsom organisationssociologi, socialpsykologi, kulturgeografi och nationalekonomi. Vi undersöker dessa fenomen genom forskningsmetoder som lämpar sig för att analysera av komplexa system, till exempel omfattande enkätundersökningar, geografiska analyser och social nätverksanalys.

Några exempel på forskning bedriven av forskare i kriminologigruppen:

  • Den våldsbejakande extremismen och organiserade brottslighetens kriminella organisering
  • Samhälleliga konsekvenser av brottsförebyggande politik i Sverige, till exempel utsatta områdens program
  • Polisvåld, diskriminering, och förtroende för polisen bland utsatta grupper i samhället, i Sverige samt i ett komparativt perspektiv
  • Skattebrott och välfärdsbrottslighet
  • Polisers uppfattning om brottsförebyggande arbete
  • Våldsbejakande hot och inre säkerhet: en jämförelse mellan Sverige och Kanada
  • Polisens arbete för att bygga förtroende hos brottsoffer för våld i nära relation

Medlemmar

Mikael Goossen
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 64
Josefina Jarl
Doktorand
E-post
E-post
Mia Lind
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 89 45
Ragnar Lundström
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 54
Jeffrey Mitchell
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 13
Hernan Mondani
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 89 49

Forskningsprojekt

Att nysta upp diskrimineringsupplevelser i Europa: Analys av flera marginaliserade grupper ur ett komparativt perspektiv
Diskriminering är ett otroligt komplext problem i Europa, eftersom det i varje land finns flera grupper som upplever diskriminering inom olika...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Att pekas ut som utsatt område: Effekter på grannskapsnivå avseende hälsa, kriminalitet och tillit
Polisen har tagit fram kriterier för- och en lista över utsatta områden med målsättningen att hantera en del av de negativa problem som skapas av...
Typ av projekt Forskningsprojekt
Tid 1 januari 2024 till 31 december 2026
Senast uppdaterad: 2024-05-06