"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Michael Minock

Forskning: Naturliga språkgränssnitt, kunskapsrepresentation och databaser.
Undervisning: Databaser, AI, logik, Python, algoritmer, handledning.

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap
Plats
MIT-huset, Umeå universitet, MIT.D.426 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har länge arbetat på gränsen mellan AI och relationsdatabaser, särskilt inom kooperativt frågesvar, förklaring, informationsintegration och naturliga språkgränssnitt. Jag avslutade nyligen ett VR-projekt (2015-04953) som undersökte semantisk lätthanterlighet och härledning i naturliga språkgränssnitt till databaser (2016-2019). Jag samordnade också EU-projektet SpaceBook som omfattade både rumsliga databaser och talbaserade gränssnitt (2011–2014).

Relationsdatabaser har alltid imponerat på mig, eftersom de har bevisat sin användbarhet i den verkliga världen och samtidigt är rotade i logik. Och om man tar fullständiga databasfrågespråk (till exempel de som utför räkningar och andra aggregeringsåtgärder) är det inte bara första ordningens logik utan den högre ordningens logik. Min nuvarande forskning fokuserar på att använda logiska egenskaper hos frågespråk för att underlätta konstruktion och inlärning av naturliga språkgränssnitt till databaser.

De flesta av mina publikationer kan laddas ner. Klicka bara på dem under "Publikationer" och gå sedan till "Open Access in DiVA" i övre högra hörnet, så ska du kunna ladda ner en pdf. 

Kontakt

Du når mig lättast via e-post.

Proceedings of the 13th International Conference on Finite State Methods and Natural Language Processing, FSMNLP 2017, Association for Computational Linguistics (ACL) 2021 : 75-79
Minock, Michael J
Proceedings of the Software Demonstrations of the 15th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics (EACL), 2017: Demonstration session : 1-4
Minock, Michael
Proceedings of the 13th International Conference on Finite State Methods and Natural Language Processing (FSMNLP) : 75-79
Minock, Michael
The Sixth Swedish Language Technology Conference (SLTC) Umeå University, 17-18 November, 2016
Minock, Michael
Advanced Information Systems Engineering Workshops, CAiSE 2015, Springer 2015 : 339-350
Cohen, Mika; Minock, Michael; Oskarsson, Daniel; et al.
Proceedings of the 18th International Conference on Extending Database Technology, EDBT 2015, OpenProceedings.org, University of Konstanz, University Library 2015 : 541-544
Cohen, Mika; Minock, Michael; Oskarsson, Daniel; et al.
The Fifth Swedish Language Technology Conference, 13-14 November 2014, Uppsala
Minock, Michael
Minock, Michael; Mollevik, Johan; Åsander, Mattias
Proceedings of the GeoHCI Workshop: in conjunctionwith ACM CHI 2013 : 30-32
Minock, Michael; Mollevik, Johan
Data & Knowledge Engineering, Vol. 86 : 295-305
Minock, Michael; Mollevik, Johan
Natural Language Processing and Information Systems: 18th International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems, NLDB 2013, Salford, UK, June 19-21, 2013. Proceedings, Springer Berlin/Heidelberg 2013 : 396-399
Minock, Michael; Mollevik, Johan; Åsander, Mattias; et al.
UMINF, 12.18
Minock, Michael; Mollevik, Johan; Åsander, Mattias
Proceedings of the 1st workshop on Question Answering over Linked Data (QALD-1) : 38-43
Granberg, Johan; Minock, Michael
Natural language processing and information systems: 14th International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems, NLDB 2009, Springer Berlin/Heidelberg 2010 : 192-206
Cimiano, Philipp; Minock, Michael
Natural language processing and information systems: 15th international conference on applications of natural language to information systems, NLDB 2010 : 177-187
Minock, Michael
Data & Knowledge Engineering, Vol. 69, (3) : 290-302
Minock, Michael
Journal of Intelligent Information Systems, Springer Netherlands 2010, Vol. 35, (2) : 245-260
Minock, Michael
Natural language processing and information systems : 177-187
Minock, Michael J
 Swedish Artificial Intelligence Society (SAIS) : 21-26
Minock, Michael
13th International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems (NLDB-2008) : 12-
Minock, Michael; Olofsson, Peter; Näslund, Alexander
33rd International Conference on Very Large Databases (VLDB-2007) : -
Minock, Michael
Research on Language and Computation: Formal Issues in Natural Language Generation, Vol. 4, (1) : 28-
Minock, Michael
11th International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems (NLDB-2006) : 6-
Minock, Michael
Report / UMINF, 06.19
Minock, Michael; Eklund, Patrik; Lindgren, Helena
in proceedings of Knowledge and Reasoning in Question Answering (KRAQ-2005) : -
Minock, Michael
Workshop on Guarded Logics, European Summer School in Logic Language and Information (ESSLLI-04) : -
Minock, Michael
Knowledge Representation Meets Databases (KRDB-03) : -
Minock, Michael
Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), Springer 2002 : 545-548
Minock, Michael J; Kraus, Hansi