"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mikael Bylund

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för diagnostik och intervention Enhet: Radiofysik
Plats
27, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå
Physics in Medicine and Biology, Institute of Physics (IOP) 2023, Vol. 68, (19)
Kaushik, Sandeep S.; Bylund, Mikael; Cozzini, Cristina; et al.
Zeitschrift für Medizinische Physik
Simkó, Attila; Bylund, Mikael; Jönsson, Gustav; et al.
BMC Medical Imaging, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 23, (1)
Simkó, Attila; Ruiter, Simone; Löfstedt, Tommy; et al.
Zeitschrift für Medizinische Physik, Elsevier 2020, Vol. 30, (4) : 305-314
Fetty, Lukas; Bylund, Mikael; Kuess, Peter; et al.
Physics in Medicine and Biology, Institute of Physics (IOP) 2020, Vol. 65, (22)
Löfstedt, Tommy; Hellström, Max; Bylund, Mikael; et al.
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Elsevier 2019, Vol. 103, (4) : 994-1003
Adjeiwaah, Mary; Bylund, Mikael; Lundman, Josef A.; et al.
International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics, Elsevier 2018, Vol. 100, (2) : 317-324
Adjeiwaah, Mary; Bylund, Mikael; Lundman, Josef A.; et al.
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2018, Vol. 127 : S283-S283
Bylund, Mikael; Jonsson, Joakim; Lundman, Josef; et al.
Magnetic Resonance in Medicine, Wiley-Blackwell 2018, Vol. 80, (4) : 1440-1451
Wiesinger, Florian; Bylund, Mikael; Yang, Jaewon; et al.
Physics and Imaging in Radiation Oncology, Elsevier 2017, Vol. 1 : 41-45
Lundman, Josef Axel; Bylund, Mikael; Garpebring, Anders; et al.
Adjeiwaah, Mary; Lundman, Josef A.; Garpebring, Anders; et al.
Wallstén, Elin; Lundman, Josef; Bylund, Mikael; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem