Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Tufve Nyholm Lab

Forskargrupp Magnetresonans imaging både för planering av strålbehandling och för tidig uppskattning av behandlingsrespons.

Mitt huvudsakliga forskningsområde är magnetresonans imaging vid cancer, inkluderande både för planering av strålbehandling och för tidig uppskattning av behandlingsrespons. Gruppen har ett växande fokus på AI som ett forskningsverktyg och för framtida integrering i arbetsflödena vid primärt strålbehandling.

Jag disputerade 2009 och fick en professur 2018. Min avhandling handlade om algoritmer för att beräkna stråldos vid strålbehandling och kvalitetssäkringsaspekter vid strålbehandling. Detta arbete ledde fram till produkten EqualDose. 

Mitt fokus har sen skiftat till bildgivande modaliteter, primärt MR och PET/MR, AI och utveckling av nya behandlingsstrategier. Prostatacancer är ett fokus, där vi arbetar för bättre förståelse för betydelsen av MR och PET bilddata med syfte att kunna optimera behandlingen för den enskilda patienten.

Forskningsledare

Tufve Nyholm
Professor, sjukhusfysiker
E-post
E-post
Telefon
090-786 72 92

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för strålningsvetenskaper

Forskningsområde

Cancer, Medicinsk teknik
Bildgivande metoder för förbättrad strålbehandling

Tufve Nyholms forskning handlar om metod- och teknikutveckling inom strålterapi.

Nya forskningsmedel till prostataforskning

Sex projekt vid Umeå universitet om prostatacancer får drygt fyra miljoner kronor av Prostatacancerfonden

SLU och Institutionen för datavetenskap i nytt projekt

Utvecklar nya AI-metoder för att förbättra växters näringsupptag.

Nya Cancerfondsmiljoner till Umeå

Forskning vid Umeå universitet får totalt 21,7 miljoner kronor i Cancerfondens tilldelning hösten 2021.

Publikationer

IEEE Transactions on Medical Imaging
Vu, Minh Hoang; Norman, Gabriella; Nyholm, Tufve; et al.
Zeitschrift für Medizinische Physik, Elsevier 2021, Vol. 31, (1) : 78-88
Zimmermann, Lukas; Buschmann, Martin; Herrmann, Harald; et al.
Physica medica (Testo stampato), Elsevier 2021, Vol. 88 : 218-225
Andersson, Jonas; Nyholm, Tufve; Ceberg, Crister; et al.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, Sage Publications 2021, Vol. 41, (10) : 2769-2777
Björnfot, Cecilia; Garpebring, Anders; Qvarlander, Sara; et al.
Frontiers in Signal Processing, Frontiers Media S.A. 2021, Vol. 1
Wang, Jianfeng; Garpebring, Anders; Brynolfsson, Patrik; et al.
Journal of Applied Clinical Medical Physics
Jamtheim Gustafsson, Christian; Lempart, Michael; Swärd, Johan; et al.
Medical physics (Lancaster), John Wiley & Sons 2021, Vol. 48, (7) : e671-e696
Andersson, Jonas; Bednarek, Daniel R.; Bolch, Wesley; et al.
Radiotherapy and Oncology, Elsevier 2021, Vol. 156 : 80-94
Combs, Stephanie E.; Baumert, Brigitta G.; Bendszus, Martin; et al.
IEEE Transactions on Medical Imaging, IEEE 2020, Vol. 39, (9) : 2856-2868
Vu, Minh Hoang; Löfstedt, Tommy; Nyholm, Tufve; et al.
Physics in Medicine and Biology, Institute of Physics (IOP) 2020, Vol. 65, (22)
Löfstedt, Tommy; Hellström, Max; Bylund, Mikael; et al.
Nya forskningsmedel till prostataforskning

Sex projekt vid Umeå universitet om prostatacancer får drygt fyra miljoner kronor av Prostatacancerfonden

Nya Cancerfondsmiljoner till Umeå

Forskning vid Umeå universitet får totalt 21,7 miljoner kronor i Cancerfondens tilldelning hösten 2021.