Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Mikael Winninge

Mikael Winninge

Jag är docent i Nya testamentets exegetik vid Umeå universitet. Min forskning handlar dels om judiska texter före vår tideräknings början, dels om självförståelse och historietolkning i den tidiga kristendomen.

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Religionsvetenskap och teologi
Plats
A, Humanisthuset, HE129 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Uppsala: Bibelakademiförlaget 2017
Winninge, Mikael
The Eucharist: its origins and contexts: sacred meal, communal meal, table fellowship in late antiquity, early Judaism, and early Christianity. Volume I: Old Testament, early Judaism, New Testament, Tübingen: Mohr Siebeck 2017 : 579-602
Winninge, Mikael
Svensk Kyrkotidning, (8-9) : 107-109
Winninge, Mikael
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 227
Människa är ditt namn: om mänskliga rättigheter, mänsklig värdighet och teologi, Stockholm: Verbum Forlag 2007 : 200-246
Winninge, Mikael
Jesus och de första kristna: Inledning till Nya testamentet, Verbum Förlag AB, Stockholm 2006 : 527-
Winninge, Mikael
Dialoger: islam, judendom, kristendom och samhälle, Umeå: Stiftelsen för Samtidskultur 2004 : 82-95
Winninge, Mikael