"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mikael Winninge

Jag är docent i Nya testamentets exegetik vid Umeå universitet. Min forskning handlar dels om judiska texter före vår tideräknings början, dels om självförståelse och historietolkning i den tidiga kristendomen.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Religionsvetenskap och teologi
Plats
A, Humanisthuset, HUM.J.138 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Uppsala: Bibelsällskapets förlag 2021
Svenska bibelsällskapet,
Bibel, Uppsala: Svenska Bibelsällskapet 2021, (2) : 12-13
Winninge, Mikael
Bibel, Uppsala: Svenska Bibelsällskapet 2021, (2) : 14-15
Winninge, Mikael
Bibel, Uppsala: Svenska Bibelsällskapet 2021, (1) : 11-11
Winninge, Mikael
Jesus, the New Testament, christian origins: perspectives, methods, meanings, Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company 2021 : 233-280
Winninge, Mikael
Svensk kyrkotidning, Svensk kyrkotidning 2020, (12) : 342-345
Göranzon, Anders; Winninge, Mikael
Svensk pastoraltidskrift, Stockholm: Svensk pastoraltidskrift 2020, (26) : 780-784
Göranzon, Anders; Winninge, Mikael
Uppsala: Bibelakademiförlaget 2017
Winninge, Mikael
The Eucharist: its origins and contexts: sacred meal, communal meal, table fellowship in late antiquity, early Judaism, and early Christianity. Volume I: Old Testament, early Judaism, New Testament, Tübingen: Mohr Siebeck 2017 : 579-602
Winninge, Mikael
Svensk Kyrkotidning, (8-9) : 107-109
Winninge, Mikael
Studies on the Texts of the Desert of Judah, 80
Winninge, Mikael; Klostergaard Petersen, Anders
Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 227
Winninge, Mikael; Holmberg, Bengt
Människa är ditt namn: om mänskliga rättigheter, mänsklig värdighet och teologi, Stockholm: Verbum Forlag 2007 : 200-246
Winninge, Mikael
Jesus och de första kristna: Inledning till Nya testamentet, Verbum Förlag AB, Stockholm 2006 : 527-
Winninge, Mikael
Dialoger: islam, judendom, kristendom och samhälle, Umeå: Stiftelsen för Samtidskultur 2004 : 82-95
Winninge, Mikael