"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Mikaela Wikström

Jag forskar om medier, journalistik och hållbarhet med en särskild inriktning på mediediskurser som berör den pågående så kallat gröna samhällsomvandlingen i Norrland.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper Enhet: Medie- och kommunikationsvetenskap
Plats
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré) Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) Enhet: Arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling
Plats
Norra Beteendevetarhuset, Humanioragränd 5, plan 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, och min forskning handlar om mediediskurser om den pågående industriella omställningen och samhällsomvandlingen i Norrland.

Nyhetsmedier är en brett använd källa för information som berör klimatet, och fyller en viktig demokratisk funktion i omställningsprocesser. I Sverige, i norra Norrland pågår just nu processer av omställning i klimatkrisens spår. Miljardbelopp har och kommer att investeras i en så kallat grön reindustrialisering där ambitionen är att tunga basindustrier ska bli fossilfria. Reindustrialiseringen och den samhällsomvandling som följer innebär komplexa processer, många utmaningar och problem som berör ett flertal, om inte alla, samhällets dimensioner.

Syftet med mitt doktorandprojekt är att studera mediediskurser om Norrland och de platser, personer och aktörer som utpekas som centrum i den pågående industriella omställningen och samhällsomvandlingen. Vidare är syftet också att undersöka medieindustrins roll och möjligheter att bidra till omställningsprocesser för att skapa mer hållbara och rättvisa samhällen. Viktigt för projektets kontext är att ta hänsyn till att Norrland består av många olika heterogena platser och personer, och stereotypa representationer av Norrland ska i studien problematiseras.

Jag har en kandidatexamen i journalistik, och en masterexamen i medie- och kommunikationsvetenskap från Umeå universitet.

Forskargrupper

Gruppmedlem