"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nils Franzén

Jag är lektor i filosofi i Umeå sedan mars 2022. Min forskning blandannat om metaetik, språkfilosofi och estetik. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Filosofi
Plats
A, Humanisthuset, HUM.J.133 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min forskning berör en rad frågor inom språkfilosofi, metaetik och estetik. Jag är särskilt intresserad av moraliskt och estetiskt språk och tänkande, fiktivt tal och objektiviteten/subjektiviteten hos värderingar. Ett av mina huvudintressen är om det finns någon lingvistisk evidens för subjektivistiska teser om moralisk och estetisk diskurs, och mer specifikt om det finns någon evidens för icke-deskriptivistiska teser.

I en annan del av min forskning undersöker jag karaktären av fiktiv diskurs, d.v.s. talhandlingen som utförs av en författare under loppet av att skriva en fiktiv berättelse, och metafiktiv diskurs ("Sherlock Holmes är en detektiv" som uttalat av någon som inte är författaren till berättelserna). Liksom med värderande diskurs har vi här att göra med en typ av språkanvänding som går bortom sanning och falskhet och som dessutom är intimt kopplad till vissa kärnfrågor inom filosofin, som existensvillkoren för fiktiva objekt. Under det senaste tiden har jag också ägnat en del tid åt att fundera på diskurs om framtiden och hur "framtidens öppenhet" manifisteras i betydelsen hos ord som "ska" och "kommer att". 

Philosophical Studies, Springer 2024, Vol. 181, (1) : 299-317
Franzén, Nils
Philosophical Studies
Franzén, Nils
Festschrift for Matti Eklund
Franzén, Nils; Felka, Katharina
Filosofisk Tidskrift, Stockholm: Thales 2023, Vol. 44, (3) : 54-59
Franzén, Nils
Ergo: An Open Access Journal of Philosophy, University of Michigan Press 2023, Vol. 10
Soria-Ruiz, Andrés; Franzén, Nils
Synthese, Springer 2022, Vol. 200, (6)
Bergman, Karl Gustav; Franzén, Nils
Inquiry
Franzén, Nils
Canadian journal of philosophy, Cambridge University Press 2021, Vol. 51, (3) : 159-174
Franzén, Nils
The language of fiction, Oxford: Oxford University Press 2021 : 88-106
Franzén, Nils
Lund: Studentlitteratur AB 2021
Franzén, Nils; Moberger, Victor; Risberg, Olle
Mind, Vol. 129, (516) : 1095-1126
Franzén, Nils
Australasian Journal of Philosophy, Routledge 2018, Vol. 96, (4) : 669-682
Franzén, Nils

Jag undervisar framförallt i språk- och medvetandefilosofi, metaetik, estetik och vetenskapsteori.