"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Nils Gustafsson

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som tandläkare till Institutionen för odontologi
Anknytning
Biträdande universitetslektor, ST-tandläkare vid Institutionen för odontologi

Min forskning genomförs i multidisciplinära forskargrupper inom bl.a. populationsstudierna VIPVIZA, PAROKRANK och MODS. Ett forskningsområde berör bifynd i panoramaröntgenbilder tagna hos tandläkare, där förkalkningar i halspulsådern ibland upptäcks med tecken på risk för framtida hjärtkärlhändelser som stroke och hjärtinfarkt.

Jag undervisar i odontologisk radiologi, på tandläkar-, tandhygienist- och tandsköterskeprogrammet samt ger vidareutbildningskurser i odontologisk radiologi. Jag handleder examensarbeten (masternivå) inom grundutbildning och doktorander i forskarutbildning inom mina forskningsområden.

Jag arbetar också som Rättsodontolg på Rättsmedicinalverket och bedriver även forskning inom området i samrbete med medarbetare på Rättsmedicinalverket. 

Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, Elsevier 2024, Vol. 137, (4) : 408-420
Bladh, Magnus; Gustafsson, Nils; Engström, Gunnar; et al.
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, Elsevier 2022, Vol. 133, (1) : 88-99
Gustafsson, Nils; Ahlqvist, Jan; Norhammar, Anna; et al.
Journal of Dental Research, Sage Publications 2020, Vol. 99, (1) : 60-68
Gustafsson, Nils; Ahlqvist, Jan; Näslund, Ulf; et al.
European journal of dental education, Wiley-Blackwell 2019, Vol. 23 : 54-61
Gustafsson, Nils; Ahlqvist, Jan; Levring Jäghagen, Eva
Oral surgery, oral medicine, oral pathology and oral radiology, Elsevier 2018, Vol. 125, (2) : 199-205
Gustafsson, Nils; Ahlqvist, Jan B.; Näslund, Ulf; et al.

Forskningsprojekt

29 april 2013 till 31 december 2027

Jag undervisar i odontologisk radiologi, både på tandläkar-, tandhygienist- och tandsköterskeprogrammet samt ger vidareutbildningskurser i odontologisk radiologi. Jag handleder examensarbeten (masternivå) på tandläkarprogrammet samt doktorander i forskarutbildning inom mina forskningsområden. 

Jag har utvecklat mjukvaror för självstudier och examination inom odontologisk radiologi som änvänds inom tandläkar-, tandhygienist- och tandsköterskeprogrammet.