Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 4 december 2020)

printicon

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Anställda medarbetare

Anders Wennström, forskningssamordnare

Jag arbetar med att ge information och stöd under ansökningsskrivandet till forskare som söker internationell och nationell forskningsfinansiering

Bodil Formark, forskningssamordnare
Telefon
090-786 66 49
Erika Sörensson, forskningssamordnare
Telefon
090-786 63 31

Som forskningssamordnare ger jag forskare strategiskt och operativt stöd i frågor som rör forskningsfinansiering, samverkan och etik i forskningsprocessen.

Folmer Bokma, forskningssamordnare
Telefon
090-786 61 82

Som forskningssamordnare ger jag strategiskt och operativt stöd genom analys av bl.a. publiceringsstatistik, söktryck och utfall för forskningsfinansiärer.

Jeanette Bröms, forskningssamordnare
Telefon
090-786 66 94

Jag hjälper forskare genom att informera dem om finansieringsmöjligheter och stötta dem under ansökningsskrivandet.

Karl-Erik Renhorn, övrig/annan befattning

Stöder och utvecklar ansökningsprocessen och ansökningar om externa forskningsbidrag, samt utbildar i att skriva forskningsansökningar. 

Kristoffer Lindell, projektledare
Telefon
090-786 59 90

Verksamhetsledare vid Enheten för forskningsstöd och samverkan (FOS) samt Umeå universitets kontaktperson för nationell forskningsinfrastruktur.

Budgetrådgivare med fokus på projekt med finansiering från EU & Wallenberg. Vidare är jag organisationskontoansvarig för Prisma här vid Umeå universitet.