Hoppa direkt till innehållet

Universitetsservice

Anställda medarbetare

Anette Holmqvist, chef, område

FM-chef för område väster och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i Biologihuset, Campus Skellefteå och Örnsköldsvik, Naturvetarhuset, UCCB, UmUs lokaler i VLL och Vårdvetarhuset.

Camilla Jägerving Isaksson, utvecklingsledare

Utvecklingsledare för lärmiljö och bokningsbara lokaler, tentamensservice, kopieringsservice samt tryckeri vid Umeå universitet.

Carina Nyberg, utvecklingsledare

Utvecklingsledare för lokalvård och säker avfallshantering.

Eva Salander, utvecklingsledare

Utvecklingsledare för husservice samt inköpssamordning och kontorsmaterial.

Ida Lestander, chef, område

FM-chef för område norr och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i Lärarutbildningshuset, Samhällsvetarhuset, Universitetsbiblioteket och Östra Paviljongen.

Joakim Hallstig, chef, område

FM-chef för område mitt och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i Förvaltningshuset, Huset för samverkan samt Konstnärligt Campus.

Marie Johansson, chef, område

Administrativ chef vid Universitetsservice. I det administrativa stödet ingår områdena ekonomi, HR, kommunikation, IT-och systemstöd, planering och uppföljning samt externa administrativa uppdrag.

Robert Fjällborg, chef, område

FM-chef för område öster och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i KBC-huset, Norrbyn, SLU, Röbäcksdalen, Fysikhuset, IKSU, Kårhuset Origo, Lars Färgares gård och Säkerhetshuset.

Roland Pettersson, chef, område

FM-chef för område söder och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i Beteendevetarhuset, Humanisthuset, Mit-huset, Norra Beteendevetarhuset, Polishuset, Teknikhuset och Universum.

Torbjörn Jonsson, serviceassistent

Jobbar som servicetekniker på Städverkstaden, lokalvården sedan 1996 och som säljare på Servicecenter Universum sedan 1999 .