Hoppa direkt till innehållet
printicon

Universitetsservice

Anställda medarbetare

Anette Holmqvist, områdeschef

FM-chef för område väster och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i Biologihuset, Campus Skellefteå och Örnsköldsvik, Naturvetarhuset, UCCB, UmUs lokaler i VLL och Vårdvetarhuset.

Carina Nyberg, utvecklingsledare

Utvecklingsledare för lokalvård och säker avfallshantering.

Eva Salander, utvecklingsledare

Utvecklingsledare för husservice samt inköpssamordning och kontorsmaterial.

Ida Lestander, områdeschef

FM-chef för område norr och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i Lärarutbildningshuset, Samhällsvetarhuset, Universitetsbiblioteket och Östra Paviljongen.

Joakim Hallstig, områdeschef

FM-chef för område mitt och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i Förvaltningshuset, Huset för samverkan samt Konstnärligt Campus.

Marie Johansson, områdeschef

Administrativ chef vid Universitetsservice. I det administrativa stödet ingår områdena ekonomi, HR, kommunikation, IT-och systemstöd, planering och uppföljning samt externa administrativa uppdrag.

Robert Fjällborg, områdeschef

FM-chef för område öster och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i KBC-huset, Norrbyn, SLU, Röbäcksdalen, Fysikhuset, IKSU, Kårhuset Origo, Lars Färgares gård och Säkerhetshuset.

Roland Pettersson, områdeschef

FM-chef för område söder och ansvarig för Universitetsservice verksamheter i Beteendevetarhuset, Humanisthuset, Mit-huset, Norra Beteendevetarhuset, Polishuset, Teknikhuset och Universum.

Tomas Rimbark, projektledare

Utvecklingsledare för lärmiljö och bokningsbara lokaler.

Torbjörn Jonsson, servicemedarbetare

Jobbar som servicetekniker på Städverkstaden, lokalvården sedan 1996 och som säljare på Servicecenter Universum sedan 1999 .