Hoppa direkt till innehållet

International Office (IO)

Anställda medarbetare

Alexandra Lindén, internationell koordinator

Utbytesplatser för utresande studenter inom universitetsövergripande avtal och inom North2North-programmet.

Anna Sjöqvist, internationell koordinator

Programmet Erasmus+. Stipendier inom Erasmus+ för utbytesstudier och utlandspraktik.

Carina Johansson, samordnare, fakultet

International Housing Office (IHO), som erbjuder boende till utbytes- och avgiftsbetalande studenter.

Ejvår Falck, internationell koordinator

International Housing Office (IHO) som erbjuder boende till utbytes- och avgiftsbetalande studenter.

Elisabeth Nyström, internationell koordinator

Ansöknings- och antagningsprocessen för inresande utbytesstudenter.

Francine Ferretti Horst, internationell koordinator

Utbytesplatser för utresande studenter inom universitetsövergripande avtal.
Studievgiftsrelaterat arbete. Rekryteringsaktiviteter för presumtiva internationella studenter.

Helena Gradin, internationell koordinator

Biträdande enhetschef. Övergripande internationaliseringsfrågor. Arbetar 20 % som internationell samordnare för Lärarhögskolan.

Helena Löfstrand, internationell koordinator (tjänstledig)

Utbytesplatser för utresande studenter inom universitetsövergripande avtal.

Ingrid Stoor, internationell koordinator

Utbytesplatser för utresande studenter inom universitetsövergripande avtal. Erasmusstipendier för lärar- och personalutbyte. Ansöknings- och antagningsprocessen för inresande utbytesstudenter.

Jenny Ahlinder Hagberg, internationell koordinator

Programmet Erasmus+. Projektledare för Mirai. Övergripande internationaliseringsfrågor. Erasmusstipendier för lärar- och personalutbyte.

John Molander, marknadsförare

Marknadsföring- och rekryteringsaktiviteter för presumtiva internationella studenter. Ingår i arbetsgruppen Recruitment and Retention.

Kristin Hägglund, internationell koordinator (tjänstledig)

Universitetsövergripande utbytesavtal. Utbytesplatser för utresande studenter inom universitetsövergripande avtal. North2North-programmet.

Monika Larsson, internationell koordinator

Linnaeus-Palme-programmet, Nordplus-programmet och Minor Field Studies.

Per Nilsson, internationell strateg

Svensk styrelseledamot Nordiska centret Kina samt Nordiska centret Indien. Projektledare för South Africa - Sweden University Forum. Ledamot av SUHF:s expertgrupp för internationalisering.

Sandra Åström, kommunikatör

Kommunikatör. Webbansvarig. Ingår deltid i arbetsgruppen Recruitment and Retention.

Wasif Ali, internationell koordinator

Studievgiftsrelaterat arbete samt marknadsförings- och rekryteringsaktiviteter för presumtiva internationella studenter. Ingår i arbetsgruppen Recruitment and Retention.