"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

International Office (IO)

Anställda medarbetare

Alexandra Lindén
Telefon
090-786 56 59

Utbytesplatser för utresande studenter inom universitetsövergripande avtal och inom North2North-programmet.

Angelica Jonsson
Telefon
090-786 65 56

Jag jobbar som Internationell koordinator med avgiftsbetalande studenter och stipendiater från tredje land (utanför EU/EES-området)

Anna Sjöqvist
Telefon
090-786 58 46

Programmet Erasmus+. Stipendier inom Erasmus+ för utbytesstudier.

Carina Johansson

International Housing Office (IHO), som erbjuder boende till utbytes- och avgiftsbetalande studenter.

Christoffer Jonsson Bäcklund

Jag jobbar som Internationell koordinator dels med avgiftsbetalande studenter och stipendiater från tredje land (utanför EU/EES-området), dels med Ersasmus+ stipendium.

David Meyers
Telefon
090-786 79 10

Jag arbetar med webbpublicering och content marketing, internationell studentrekrytering, internationella alumnrelationer, event, samt enhetens externa och interna kommunikation.

Emilia Emilsson
Telefon
090-786 80 45

Jag arbetar med Erasmus+ programmet bl.a. kopplat till utomeuropeisk mobilitet, studentpraktik samt lärar- och personalutbyte.

Gwen King
Telefon
090-786 79 82
Helena Gradin
Telefon
090-786 51 05

Biträdande enhetschef. Övergripande internationaliseringsfrågor.

Helena Johnsson
Telefon
090-786 51 41
Helena Löfstrand
Telefon
090-786 54 21

Utbytesplatser för utresande studenter inom universitetsövergripande avtal. Ansöknings- och antagningsprocessen för inresande utbytesstudenter.

Ida Bergmark
Telefon
090-786 65 70

Jag jobbar som internationell koordinator och hanterar utbytesplatser för utresande studenter inom universitetsövergripande avtal samt utresande studenter inom Nordlysprogrammet och MFS. 

Ingrid Stoor
Telefon
090-786 59 22

Stipendier och studieavgifter för avgiftsbetalande studenter. 

Ingrid Svensson

Jag jobbar som enhetschef för International Office.

Jenny Ahlinder Hagberg

Programmet Erasmus+. Projektledare för MIRAI. Övergripande internationaliseringsfrågor. 

Jessica Bergström Grahn

Jag jobbar som kommunikatör på International Office. 

Lenka Unge

Ansöknings- och antagningsprocessen för inresande utbytesstudenter. Utbytesplatser för utresande studenter inom universitetsövergripande avtal. 

Peter Lexelius
Telefon
090-786 56 95
Petra Käck
Telefon
090-786 71 56

Jag arbetar med internationell studentrekrytering, internationella alumnrelationer, event, samt International Office externa och interna kommunikation.