"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Pallabi Sengupta

Pallabi Sengupta är Wenner-Gren postdoktor i Nasim Sabouris forskargrupp. Hon undersöker den strukturella organisationen och de biologiska implikationerna av i-motiv-DNA i cellerna.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Postdoktor vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik Enhet: Nasim Sabouri group
Plats
Kemihuset (K), Campus, Umeå Umeå universitet, 901 87 Umeå

Pallabi Sengupta tog sin doktorsexamen vid Bose Institute i Indien 2021. Hennes kdoktorandstudier fokuserade på att utforska de strukturella egenskaperna hos G-Quadruplex (G4) nukleinsyror som finns i promotorregionerna av onkogener och långa icke-kodande gener. Hon klargjorde den invecklade kommunikationen mellan G4 och olika transkriptionsfaktorer, och belyste deras centrala roller för att reglera cellulär homeostas och avgörande processer som apoptos, cancerstamhet och metastaser. Noterbart underströk doktorandarbetet de strukturella förutsättningarna för G4, och avslöjade de viktigaste bestämningsfaktorerna som styr interaktionen mellan ligander och mål-G4 - en grundläggande aspekt för att utforma framgångsrika läkemedelsstrategier.

Efter att ha avlagt sin doktorsexamen arbetar Pallabi i Nasim Sabouri lab sedan november 2021. Med utgångspunkt i den grund som lades under hennes doktorsexamen, kretsar hennes nuvarande postdoktorala forskning kring att reda ut den strukturella organisationen av interkalerade motiv (i-motiv), en relativt begynnande sekundär DNA-struktur som manifesterar sig i den komplementära strängen av G4-bildande domäner. I sitt pågående projekt undersöker Pallabi de strukturella egenskaperna och spatiotemporala dynamiken hos i-motiv DNA i samarbete med deras G4-partners. Med tanke på i-motiv-DNA fortfarande är i sin linda inom området nukleinsyraforskning är hon involverad i att utveckla och förfina metoder för att urskilja de fysiologiska faktorer som driver deras bildning in vivo, samt att identifiera de proteiner som reglerar deras celldynamik.

Publikationer

Marco Deiana et al: A new G-quadruplex-specific photosensitizer inducing genome instability in cancer cells by triggering oxidative DNA damage and impeding replication fork progression, Nucleic Acids Research, 2023, gkad365, https://doi.org/10.1093/nar/gkad365

Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
Bose, Debopriya; Banerjee, Nilanjan; Roy, Ananya; et al.
Nucleic Acids Research, Oxford University Press 2023, Vol. 51, (12) : 6264-6285
Deiana, Marco; Andrés Castán, José María; Josse, Pierre; et al.
Methods in enzymology
Sengupta, Pallabi; Jamroskovic, Jan; Sabouri, Nasim

Forskargrupper

Gruppmedlem