"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien

Nasim Sabouri Lab

Forskargrupp Gruppen forskar om DNA-helikasers upprätthållande av genomintegritet.

En av utmaningarna inom cancerbiologin är att förstå vad som händer när molekylära mekanismer i en normal cell blir dysfunktionella och orsakar cancer. Att upprätthålla genomstabilitet under DNA-syntesen är avgörande för att förebygga sjukdomar. Vi studerar hur genomintegritet bevaras och konsekvenserna av att ändra programmet för DNA-replikation.

Replikeringsförflyttningen fortsätter inte smidigt i hela genomet, men stöter på flera typer av hinder. DNA-regioner som är bundna av icke-nukleosomproteinkomplex och sekvenser som bildar sekundära DNA-strukturer är kända naturliga hinder för replikationsgsffeln.

Vi använder fissionsjäst Schizosaccharomyces pombe för att studera hur replikationsgaffeln koordineras vid naturliga gaffel hinder. Vi strävar efter att belysa faktorer som underlättar gaffelprogression för att säkerställa genomstabilitet.

Forskningsledare

Nasim Sabouri
Universitetslektor
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Forskningsområde

Cancer, Infektionsbiologi, Molekylärbiologi och genetik
Fyrsträngat DNA i ny typ av cancerbehandling

Nasim Sabouris forskning ligger till grund för arbete med att utveckla nya typer av läkemedel mot cancer.

Forskning i Umeå om cellers kraftverk och mekanismer bakom cancer får finansiering säkrad i fem år

Paulina Wanrooij blir ny Wallenberg Academy Fellow och Nasim Sabouri får ytterligare en femårsperiod.

Umeåforskare prisas för G4-strukturer i DNA

Nasim Sabouri får Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris för sina studier av Pfh och G4-strukturer i DNA.

Senast uppdaterad: 2022-11-15