"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien

Nasim Sabouri Lab

Forskargrupp Gruppen forskar om alternativa DNA-strukturer och proteiner som underhåller arvsmassans stabilitet.

Många sjukdomar, som till exempel cancer, uppstår p.g.a. fel i den genetiska koden, DNA, i våra celler. Vanligtvis består DNA av två strängar som är lindade runt varandra och bildar en helix. Varje sträng kan ses som en lång mening komponerat av fyra olika bokstäver, så kallade nukleotider som förkortas som A, T, G och C. De två strängar som DNA består av komplementerar varandra precis; om det sitter en A på den ena strängen sitter det alltid en T på den andra, och mittemot en G finns alltid en C. DNA kan därför kopieras genom att ta isär de komplementära strängarna och sätta ihop varje sträng med en ny. Det finns dock viktiga undantag till två-strängat DNA som kan leda till problem med kopieringen.

Nasim Sabouris forskargrupp har länge forskat på specialformad DNA, så kallade G4-strukturer, som kan uppstå i sekvenser med många ”G” på rad. G-rika sekvenser i DNA-t är evolutionärt bevarade och finns ofta framför cancerdrivande gener och på kromosomändarna (telomerer). När Nasim började forska på G4-strukturer som postdok vid Princeton Universitetet i USA i 2010, var det väldigt mycket som var oklart. Flera forskare tvivlade om de verkligen fanns i våra celler, eller om det bara var en artefakt av studiemetoderna. Nasim såg det dock som ett spännande nytt forskningsfält där hon kunde bidra och insåg tidigt att det skulle kunde leda till nya behandlingsmetoder inom cancervården. Tillsammans med forskarkollegor visade hon vikten av G4-strukturerna, och att det behövs speciella motorproteiner, så kallade helikaser, för att öppna upp dem innan DNA-kopiering.

Nasims forskargrupp fortsätter att studera G4-strukturerna för att förstå deras roll i cancerutveckling. Många cancerceller har fler G4-strukturer i sitt DNA än friska celler. Tillsammans med forskarkollegor testar Nasim om G4-strukturer kan användas som mål för nya cancermedel. Forskarna har utvecklat G4-bindande molekyler som också kan användas som redskap i forskning. Även om forskarna för nuvarande bara studerar enstaka celler, från jäst eller människor, bidrar de med nya insikter som förhoppningsvis kommer att leda till nya cancerbehandlingsmöjligheter om ca 10 år.

Forskargruppen undersöker också ett annat DNA struktur, så kallad I-DNA. I-DNA skulle kunna bildas på den komplementära strängen från G4 strukturer, eftersom de bildas i C-rika DNA. Forskarna under ledning av Nasim vill förstå dynamiken mellan G4-strukturer och I-DNA, vad I-DNA har för funktion, hur de regleras och om de också är associerade till cancer.

Forskningsledare

Nasim Sabouri
Universitetslektor
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik

Forskningsområde

Cancer, Infektionsbiologi, Molekylärbiologi och genetik
Fyrsträngat DNA i ny typ av cancerbehandling

Nasim Sabouris forskning ligger till grund för arbete med att utveckla nya typer av läkemedel mot cancer.

Forskning i Umeå om cellers kraftverk och mekanismer bakom cancer får finansiering säkrad i fem år

Paulina Wanrooij blir ny Wallenberg Academy Fellow och Nasim Sabouri får ytterligare en femårsperiod.

Umeåforskare prisas för G4-strukturer i DNA

Nasim Sabouri får Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris för sina studier av Pfh och G4-strukturer i DNA.

Senast uppdaterad: 2023-12-07