"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Palwasha Baryalai

Jag är doktorand i Sun Nyunt Wais grupp. Min forskning fokuserar på att förstå rollen av yttre membran vesikelassocierade proteaser i bakteriell patogenes.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Sun Nyunt Wai
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag har en masterexamen i biomedicin från Högskolan i Skövde. Jag genomförde mitt examensarbete vid Cancercentrum, Karolinska Institutet Stockholm, där jag arbetade med att förstå rollen av mitokondriella proteiner involverade i regleringen av mitokondriell dynamik. På grund av mitt stora intresse för området mikrobiologi började jag doktorera i Sun Nyunt Wais lab med fokus på att förstå de molekylära mekanismerna som är involverade i cellassociationen och upptaget av bakteriella yttre membranvesiklar (BMV). Dessutom är mitt långsiktiga mål att undersöka effekten av BMV-associerade proteaser och deras roll i regleringen av däggdjurscellers mitokondriella dynamik.

Utöver mina forskningsaktiviteter har jag arbetat som lärare vid olika akademiska institut i Pakistan. Jag har läst specialpedagogisk kurs på Malmö högskola, vilket har rustat mig för roller som pedagog.

På min fritid ägnar jag mig åt aktiviteter som inredning, pyssel och klänningsdesign.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2023 till 31 december 2025