"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mattias Pettersson

Sun Nyunt Wai Lab

Forskargrupp Vi vill klargöra mekanismer och vägar modulerade av bakterier i värdceller genom frisättning av protein.

Min grupp forskar om att klargöra mekanismer och vägar modulerade av bakterier i värdceller genom frisättning av protein, till exempel toxiner, associerade med membranblåsor.

Gruppen strävar efter att klargöra mekanismer och vägar modulerade av bakterier i värdceller genom frisättning av protein, till exempel toxiner, associerade med membranblåsor. Detta inkluderar nya resultat om modulering av epigenetisk reglering och cellsenans i normala värdceller och cancerceller. Vi kommer att använda vår nya kunskap för utveckling av potentiella terapeutiska interventioner inom cancer och inflammatoriska sjukdomar.

Bakteriernas patogenicitet är beroende av flera utsöndringssystem för att exportera virulensfaktorer till miljön eller till målvärdcellerna. Dessa utsöndrade eller injicerade faktorer resulterar i interferens med eller stimulering av värdcellulära processer. Nyligen har bidraget från bakteriella membranblåsor (MV:ar) erkänts som ett utsöndringssätt som förekommer bland flera bakteriella patogener. I våra studier av V. kolera - värdinteraktioner har typ VI-utsöndringssystemet (T6SS) och den MV-medierade utsöndringen framkommit som särskilt relevanta.

MV:ar, är sfäriska partiklar som vanligtvis varierar mellan 25 - 200 nm i diameter och ständigt släpps ut från bakterierna under tillväxt. Våra tidigare upptäckter visar att MV:ar kan spela en roll av fysiologisk relevans vid utsläpp av toxin från bakterier. Vi visade att MV:ar är effektiva långdistansfordon av multifunktionella laster, från DNA och RNA till proteiner inklusive flera toxiner och immunmodulatorer.

Det förväntas att ytterligare detaljerad förståelse av mekanismerna och rollerna för dessa utsöndringssystem kan öppna för framtida nya mål och strategier för utveckling av nya antimikrobiella medel och läkemedel mot cancer.

Forskningsledare

Sun Nyunt Wai
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-785 67 04

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för molekylärbiologi

Forskningsområde

Cancer, Infektionsbiologi
Cancerfondsmiljoner till forskning i Umeå

Cancerforskning vid Umeå universitet får nästan 60 miljoner kronor i Cancerfondens tilldelning hösten 2023.

73 miljoner till medicinsk forskning

Vetenskapsrådet tilldelar medicinsk forskning i Umeå 73,1 miljoner kronor 2022.

Ny strukturell mekanism för membranmodifiering orsakad av proteinet MakA från Vibrio cholerae

En pH-inducerad strukturell mekanism för membranmodifiering orsakad av proteinet MakA har upptäckts.

Senast uppdaterad: 2023-06-21