"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Per Algander

Jag undervisar inom etik, metaetik samt beslutsteori. Mina forskning fokuserar på frågor inom etik och värdeteori, särskilt med fokus på moraliska skyldigheter till framtida generationer.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Filosofi
Plats
A, Humanisthuset, HUM.C.126 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag disputerade 2013 vid Uppsala universitet och har sedan dess arbetat som forskare och lärare vid Uppsala universitet, Stockholms universitet och vid IFILNOVA (Lissabon). Jag är sedan hösten 2019 anställd som vikarierande lektor i filosofi vid institutionen för samhällsstudier vid Umeå universitet.

Min forskning fokuserar på frågor inom etik och värdeteori, särskilt frågor som rör vad vi har för skyldigheter till framtida generationer. Ett exempel på en fråga som jag har undersökt i min forskning är den så kallade "asymmetrin" mellan att skapa lyckliga och olyckliga människor.

I min avhandling, och i flera artiklar, diskuterar jag frågan om det finns en moralisk skillnad mellan att skapa lyckliga människor och att skapa olyckliga människor. En uppfattning i denna fråga är att det finns en skillnad mellan dessa; vi har ingen moralisk skyldighet att skapa en person för att denna person skulle vara lycklig om hon existerade, men vi har en moralisk skyldighet att inte skapa en person därför att denna person skulle lida om hon existerade. Denna "asymmetri" verkar rimlig vid första påseendet men väcker flera frågor om vad som förklarar denna skillnad mellan att gynna andra och undvika skada för andra.

Filosofisk Tidskrift, Stockholm: Thales 2023, (1) : 43-45
Algander, Per
Filosofisk Tidskrift, Stockholm: Thales 2023, Vol. 44, (4) : 21-31
Algander, Per
Journal of Medical Ethics, BMJ Publishing Group Ltd 2019, Vol. 45, (10) : 645-645
Algander, Per

Jag undervisar regelbundet på följande kurser:

  • Etik (campus och distans).
  • Metaetik (campus och distans).
  • Beslutsteori och riskfilosofi (inom ramen för Kandidatprogrammet i Filosofi och Samhällsanalys).

Utöver detta handleder jag uppsatser i filosofi på C- och M-nivå.