"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Per Liljelind

Kemist med miljöanalytisk inriktning mot GC/MS-analys. Universitetets kemiexpert, med en administratörs- och supportroll för Universitetets program för kemikaliehantering.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Staff scientist vid Kemiska institutionen
Plats
Chemosphere, Elsevier 2023, Vol. 347
Bidleman, Terry F.; Ericson, Lars; Liljelind, Per; et al.
Environmental Science: Processes & Impacts, London: Royal Society of Chemistry 2019 : 881-892
Bidleman, Terry F.; Andersson, Agneta; Brugel, Sonia; et al.
Environmental Toxicology and Chemistry, John Wiley & Sons 2018, Vol. 37, (12) : 3011-3017
Kupryianchyk, Darya; Giesler, Reiner; Bidleman, Terry F.; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 52, (14) : 7813-7822
Veenaas, Cathrin; Bignert, Anders; Liljelind, Per; et al.
Marine Pollution Bulletin, Elsevier 2016, Vol. 112, (1-2) : 58-64
Bidleman, Terry F.; Agosta, Kathleen; Andersson, Agneta; et al.
Journal of Hazardous Materials, Elsevier 2013, Vol. 254 : 26-35
Badea, Silviu; Lundstedt, Staffan; Liljelind, Per; et al.
Journal of Chromatography A, Vol. 1311 : 157-169
Do, Lan; Liljelind, Per; Zhang, Jin; et al.
Organohalogen compounds, Vol. 72
Badea, Silviu-Laurentiu; Lundstedt, Staffan; Liljelind, Per; et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, American Chemical Society 2009, Vol. 57, (17) : 7819-7825
Marmon, Sofia K; Liljelind, Per; Undeland, Ingrid
Environmental Science and Technology, Vol. 40, (4) : 1263-9
Cieplik, M.K.; De Jong, V.; Bozovic, J.; et al.
Organohalogen Compounds, Vol. 68 : 288-91
Haglund, Peter; Andersson, Rolf; Aurell, Johanna; et al.
Environmental Science & Technology, Vol. 37, (15) : 3323-31
Cieplik, Mariusz K; Carbonell, Jose Pastor; Muñoz, Christina; et al.
Environmental Science & Technology, Vol. 37, (16) : 3680-6
Liljelind, Per; Söderström, Gunilla; Hedman, Björn; et al.
Chemosphere, Vol. 42, (5-7) : 615-23
Liljelind, Per; Unsworth, John; Maaskant, Onno; et al.