"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ramy Shenouda

Forskar på datadrivna organisationer inom fastighetssektorn och hur IoT-teknologier kan öka operativ effektivitet och hållbarhet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Campustorget 5, MIT.F.448 Umeå universitet, 901 87 Umeå

I mitt doktorandprojekt utforskar jag den transformativa effekten av Internet of Things (IoT)-teknologier på operationell smidighet inom fastighetssektorn, med målet att kartlägga hur datadrivna förmågor kan förbättra organisatorisk effektivitet och hållbarhet. Projektet använder en kvalitativ fallstudie metodik och fokuserar på en ledande kommersiell fastighetsföretags resa mot att bli en datadriven organisation (DDO) genom strategisk implementering av IoT. Denna forskning bidrar till den bredare diskussionen om digital transformation genom att erbjuda insikter i de praktiska utmaningar och möjligheter som fastighetsföretag står inför när de utnyttjar Big data för konkurrensfördelar. Projektet syftar också till att utveckla ett omfattande ramverk för att förstå och främja datadriven innovation i kontexten av den byggda miljön med särskilt fokus på kundbeteende och integrationen av IoT-plattformar för förbättrat beslutsfattande och värdeskapande.

Informatik Student Paper Master (INFSPM), 2022.07
Shenouda, Ramy; Herz, Stefan